Thông tin cập nhật về Chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo (tháng 5/2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Kể từ ngày 10/05/2021, Google sẽ cập nhật chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo để bổ sung 11 khu vực mới vào chương trình xác minh của mình. Google sẽ bắt đầu yêu cầu các nhà quảng cáo đã đăng ký ở Argentina, Brazil, Chile, Israel, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoàn tất chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo. Chương trình này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo có nêu các tiêu chí mẫu về những nhà quảng cáo có thể được ưu tiên.

 

(Đăng vào tháng 5 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
852250283031075495
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067