Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (máj 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Začiatkom júna 2021 Google aktualizuje pravidlá pre politický obsah pre Singapur. Súčasťou tejto aktualizácie budú nasledujúce zmeny:

Verejné oznamy od ministerstiev, orgánov verejnej správy a štátnych orgánov, ktorých cieľom je zverejniť alebo šíriť informácie o vnútroštátnych politikách, projektoch alebo inštitúciách, nebudú v zmysle týchto pravidiel zakázané. V tejto súvislosti nebudú v zmysle týchto pravidiel zakázané ani informácie súvisiace s vnútroštátnymi politickými oznámeniami prednesenými na podujatiach, ako sú zhromaždenie pri príležitosti národného dňa alebo správa o rozpočte.

Všetci inzerenti, ktorí v mene ministerstiev, orgánov verejnej správy alebo štátnych orgánov šíria takéto verejné oznamy, musia byť overení Googlom.

Overenie na zobrazovanie týchto typov reklám v Singapure bude k dispozícii od začiatku júna 2021.

(Uverejnené v máji 2021)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka