Làm rõ Chính sách về phương pháp điều trị y tế suy đoán và thử nghiệm (tháng 4 năm 2021)

Chúng tôi đã cập nhật Chính sách về phương pháp điều trị y tế suy đoán và thử nghiệm của Google Ads để làm rõ rằng Google không cho phép những quảng cáo về liệu pháp tế bào hoặc liệu pháp gen, bất kể trạng thái phê duyệt theo quy định. Chính sách này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Chúng tôi đã cập nhật chính sách này như sau:

Phương pháp điều trị y tế suy đoán và thử nghiệm, liệu pháp tế bào và liệu pháp gen

Chúng tôi không cho phép:

 Quảng cáo các phương pháp điều trị y tế suy đoán và/hoặc thử nghiệm.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Công nghệ bẻ khóa sinh học, sản phẩm kỹ thuật di truyền tự làm (DIY), bộ dụng cụ trị liệu gen

 Quảng cáo về liệu pháp tế bào hoặc gen, bất kể trạng thái phê duyệt theo quy định.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Liệu pháp tế bào gốc, liệu pháp tế bào (không phải tế bào gốc), liệu pháp gen và các dạng tương tự của y học tái tạo, liệu pháp dùng huyết tương giàu tiểu cầu

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Chúng tôi sẽ đưa ra một cảnh báo ít nhất là 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

(Ngày đăng: XX/4/2021)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false
false