Förtydligande av policyn för spekulativ och experimentell medicinsk behandling (april 2021)

Google Ads-policyn för spekulativ och experimentell medicinsk behandling har uppdaterats för att förtydliga att annonser om cell- eller genterapi inte är tillåtna oavsett om annonsen har godkänts eller inte. Innebörden i policyn har inte ändrats.

Här är den uppdaterade policyn:

Spekulativ och experimentell medicinsk behandling, cellterapi och genterapi

Följande är inte tillåtet:

 Marknadsföring av spekulativa och/eller experimentella medicinska behandlingar.

Exempel (inte uttömmande): biohacking, gör-det-själv-produkter för genteknik, genterapisatser

 Marknadsföring av cell- eller genterapi oberoende av godkännande från tillståndsmyndighet.

Exempel (inte uttömmande): stamcellsbehandling, cellterapi, genterapi och liknande former av regenerativ medicin, blodplättrik plasma

Överträdelser av denna policy resulterar inte i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

(Upplagt den XX april 2021)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067