Διευκρίνιση όσον αφορά την πολιτική κερδοσκοπικής και πειραματικής ιατρικής θεραπείας (Απρίλιος 2021)

Η πολιτική περί κερδοσκοπικής και πειραματικής ιατρικής θεραπείας του Google Ads έχει ενημερωθεί ώστε να διευκρινίζει ότι δεν επιτρέπονται διαφημίσεις σχετικά με κυτταρικές ή γονιδιακές θεραπείες, ανεξαρτήτως από τη ρυθμιστική κατάσταση έγκρισης. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ισχύ της πολιτικής.

Ακολουθεί η ενημερωμένη πολιτική:

Κερδοσκοπική και πειραματική ιατρική θεραπεία, κυτταρικές θεραπείες και γονιδιακές θεραπείες

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Προώθηση κερδοσκοπικών ή/και πειραματικών ιατρικών θεραπειών.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): biohacking, προϊόντα γενετικής μηχανικής DIY, κιτ γονιδιακής θεραπείας

 Προώθηση κυτταρικών ή γονιδιακών θεραπειών, ανεξαρτήτως από τη ρυθμιστική κατάσταση έγκρισης.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): θεραπεία με βλαστοκύτταρα, κυτταρική θεραπεία (χωρίς βλαστοκύτταρα), γονιδιακή θεραπεία και παρόμοιες μορφές αναγεννητικής ιατρικής, πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν οδηγούν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

(Δημοσιεύτηκε στις XX Απριλίου 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού