Разяснение на правилата за спекулативни и експериментални медицински процедури (април 2021 г.)

Правилата на Google Ads за спекулативни и експериментални медицински процедури са актуализирани, така че да поясняват, че не се допускат реклами за клетъчна или генна терапия, независимо от етапа на одобрение от регулаторните органи. Няма промяна в обхвата на правилата.

Следват актуализираните правила:

Спекулативни и експериментални медицински процедури, клетъчна и генна терапия

Не се допуска следното:

 Популяризиране на спекулативни и/или експериментални медицински процедури.

Примери (неизчерпателни): Биохакерство, продукти на генетичното инженерство на принципа „направи си сам“, комплекти за генна терапия

 Популяризиране на клетъчна или генна терапия, независимо от етапа на одобрение от регулаторните органи.

Примери (неизчерпателни): Лечение със стволови клетки, клетъчна терапия (не със стволови клетки), генна терапия и подобни форми на регенеративна медицина, плазмотерапия

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

(Публикувано на XX април 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню