Nội dung cập nhật đối với Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe (tháng 6 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 2 tháng 6 năm 2021, Google sẽ cập nhật Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc để yêu cầu các nhà quảng cáo bảo hiểm y tế ở Hoa Kỳ cung cấp giấy chứng nhận nếu muốn chạy nội dung quảng cáo nêu trên. Các nhà quảng cáo của chính phủ được miễn yêu cầu này. 

Ở Hoa Kỳ, các nhà quảng cáo sẽ cần được G2 chứng nhận là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế, rồi mới được phép quảng cáo trên Google. Thay đổi này sẽ yêu cầu các nhà quảng cáo bảo hiểm y tế: (1) tự xác nhận với G2 với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế; (2) xác nhận với G2 rằng họ được phép quảng bá và bán bảo hiểm y tế một cách hợp pháp (theo luật của tiểu bang và/hoặc địa phương); và (3) xác định xem họ có đăng ký với chính phủ Hoa Kỳ để quảng bá và bán các gói bảo hiểm y tế tuân thủ Đạo luật chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý hay không. 

 

G2 sẽ thu phí xử lý và giám sát những người nộp đơn. Để tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận của G2 và gửi đơn đăng ký, hãy truy cập trang web của G2. Nhà quảng cáo có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận trực tuyến với G2 kể từ ngày 3 tháng 5 năm 2021. 

Sau khi được G2 chứng nhận, những nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ phải được Google chứng nhận thì mới có thể bắt đầu quảng cáo. Những nhà quảng cáo có Giấy chứng nhận của G2 có thể yêu cầu Google chứng nhận kể từ ngày 3 tháng 5 năm 2021, khi biểu mẫu này được công bố.

Việc vi phạm chính sách này sẽ được coi là không nghiêm trọng. Do đó, Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm nhiều lần.


[Đăng vào tháng 4 năm 2021]

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false