Aktualizácia pravidiel pre zdravotnú starostlivosť (jún 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Dňa 2. júna 2021 Google aktualizuje pravidlá pre zdravotnú starostlivosť a lieky tak, aby v Spojených štátoch vyžadovali certifikáciu na účely zobrazovania reklám na zdravotné poistenie. Inzerenti v oblasti verejnej správy sú od certifikácie oslobodení.

V Spojených štátoch musí inzerentov certifikovať firma G2 ako poskytovateľa zdravotného poistenia, aby mohli zobrazovať reklamy na Googli. Táto aktualizácia kladie na inzerentov zdravotného poistenia nasledujúce požiadavky: (1) Musia sa v komunikácii s firmou G2 identifikovať ako poskytovatelia zdravotného poistenia. (2) Musia od firmy G2 získať certifikáciu, že majú v zmysle štátnych alebo miestnych predpisov povolenie legálne propagovať a predávať zdravotné poistenie. (3) Musia informovať, či ich vláda Spojených štátov registrovala na propagáciu a predaj zdravotného poistenia v súlade so zákonom o dostupnej starostlivosti (Affordable Care Act).

 

G2 si za spracovanie a monitorovanie žiadateľov účtuje poplatok. Viac o certifikácii poskytovanej firmou G2 a podaní žiadosti sa dozviete na webe firmy G2. Inzerenti môžu žiadať G2 o online certifikáciu od 3. mája 2021.

Inzerentov v Spojených štátoch, ktorých certifikovala firma G2, musí následne certifikovať Google, aby mohli začať zobrazovať reklamy. Inzerenti s certifikáciou od firmy G2 môžu žiadať Google o certifikáciu od 3. mája 2021, keď bude zverejnený príslušný formulár.

Porušenia týchto pravidiel nebudú považované za mimoriadne závažné, preto nebudú viesť k okamžitému pozastaveniu účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Opakované porušenia by mohli viesť k pozastaveniu účtu.


[Uverejnené v apríli 2021]

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka