Ενημέρωση της Πολιτικής για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Ιούνιος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στις 2 Ιουνίου 2021, η Google θα ενημερώσει την Πολιτική για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακα, ώστε να απαιτείται πιστοποίηση για την προβολή διαφημίσεων ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ. Οι διαφημιζόμενοι κρατικοί φορείς εξαιρούνται από τη διαδικασία πιστοποίησης.

Στις ΗΠΑ, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν πιστοποίηση από την G2 ως πάροχοι ασφάλισης υγείας, προκειμένου να μπορούν να διαφημίζονται στο Google. Σύμφωνα με αυτήν την ενημέρωση, οι διαφημιζόμενοι ασφάλισης υγείας πρέπει: (1) να αυτοπροσδιορίζονται στην G2 ως πάροχοι ασφάλισης υγείας, (2) να πιστοποιούν στην G2 ότι επιτρέπεται, βάσει της πολιτειακής ή/και της κατά τόπους νομοθεσίας, να προωθούν και να πωλούν ασφάλισης υγείας και (3) να δηλώνουν αν είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο των κρατικών αρχών των ΗΠΑ για την προώθηση και την πώληση προγραμμάτων ασφάλισης υγείας σύμφωνα με τον Νόμο για Προσιτή Οικονομικά Υγειονομική Περίθαλψη (Affordable Care Act).

 

Η G2 χρεώνει τέλος για την επεξεργασία και την παρακολούθηση των αιτούντων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πιστοποίηση G2 και να υποβάλετε αίτηση, μεταβείτε στον ιστότοπο της G2. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακής πιστοποίησης από την G2 από τις 3 Μαΐου 2021.

Οι διαφημιζόμενοι στις ΗΠΑ που έχουν λάβει πιστοποίηση από την G2 πρέπει, στη συνέχεια, να λάβουν πιστοποίηση από την Google, προκειμένου να αρχίσουν να διαφημίζονται. Οι διαφημιζόμενοι που διαθέτουν Πιστοποίηση G2 μπορούν να υποβάλουν αίτημα πιστοποίησης από την Google από τις 3 Μαΐου 2021, οπότε και θα δημοσιευτεί η φόρμα.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα θεωρούνται κατάφωρες, οπότε δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή του λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι επανειλημμένες παραβάσεις θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή του λογαριασμού.


[Δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο 2021]

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού