Актуализация на правилата за здравеопазването (юни 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 2 юни 2021 г. Google ще актуализира правилата си за здравеопазването и лекарствените средства и ще изисква сертифициране за рекламирането на здравно застраховане в Съединените щати. Рекламодателите от правителството са освободени от изискването за сертифициране.

Рекламодателите в Съединените щати ще трябва да бъдат сертифицирани от G2 като доставчик на здравно застраховане, преди да могат да рекламират с Google. Тази актуализация ще изисква от рекламодателите на здравно застраховане: (1) да се идентифицират пред G2 като доставчик на здравно застраховане; (2) да потвърдят пред G2, че имат разрешение съгласно държавните и/или местните закони законно да популяризират и продават здравни застраховки; и (3) да посочат дали са регистрирани пред правителството на САЩ за популяризиране и продажба на здравни планове, съответстващи на Закона за достъпни здравни грижи.

 

За обработването и наблюдението на кандидатури от G2 се заплаща такса. За да научите повече за сертифицирането от G2 и да подадете заявление, посетете уебсайта на G2. Рекламодателите могат да кандидатстват за онлайн сертифициране от G2 от 3 май 2021 г.

След това сертифицираните от G2 рекламодатели в САЩ трябва да бъдат сертифицирани и от Google, преди да започнат да рекламират.Рекламодателите със сертифициране от G2 могат да заявят сертифициране от Google, считано от 3 май 2021 г., когато формулярът бъде публикуван.

Нарушенията на тези правила няма да се считат за грубо нарушение и следователно няма да доведат до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Неколкократното нарушаване на правилата може да доведе до спиране на профила.


[Публикувано през април 2021 г.]

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню