Thông tin cập nhật đối với Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 4 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 4 năm 2021, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để cho phép quảng cáo về các dịch vụ quản lý nợ ở Đức. 

Những nhà quảng cáo cung cấp các sản phẩm đó sẽ bắt buộc phải được Google chứng nhận trước khi có thể quảng cáo thông qua Google Ads. 

Để được Google chứng nhận, các nhà quảng cáo dịch vụ quản lý nợ sẽ cần phải đăng ký, xin cấp phép hoặc phê duyệt với các cơ quan quản lý liên quan hoặc các chuyên gia được công nhận tại một hoặc nhiều quốc gia mà các nhà quảng cáo đó nhắm mục tiêu.

Các nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận thông qua biểu mẫu đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận dịch vụ quản lý nợ.

Chính sách này áp dụng toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận dịch vụ quản lý nợ.

 

[Đăng vào tháng 4 năm 2021]


 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2021268695608569115
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067