Uppdatering av policyn om felaktiga framställningar (juni 2021)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I juni 2021 uppdateras Google Ads-policyn om felaktiga framställningar med två policyer som tidigare fanns i avsnittet Olämpligt innehåll. De två policyerna flyttas från avsnittet för farligt eller nedsättande innehåll på policysidan Olämpligt innehåll till avsnittet Opålitliga påståenden på policysidan Felaktiga framställningar. Policyerna förbjuder (1) innehåll som främjar skadliga påståenden om hälsa och (2) innehåll som är relaterat till en aktuell, allvarlig hälsokris och som saknar tillförlitligt vetenskapligt stöd.

Denna ändring genomförs för att göra policyn enklare att läsa och förstå och påverkar inte vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt policyn.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

(Upplagt i april 2021)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny