Ενημέρωση της πολιτικής παραπλανητικής περιγραφής (Ιούνιος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Ιούνιο του 2021, η πολιτική παραπλανητικής περιγραφής του Google Ads θα ενημερωθεί, ώστε να περιλαμβάνει δύο πολιτικές που υπήρχαν στο παρελθόν στην ενότητα Ακατάλληλο περιεχόμενο. Οι δύο πολιτικές που απαγορεύουν (1) περιεχόμενο που προωθεί επιβλαβείς ισχυρισμούς για την υγεία και (2) περιεχόμενο που σχετίζεται με μια τρέχουσα, σοβαρή κρίση στην υγεία και έρχεται σε αντίθεση με την έγκυρη επιστημονική συναίνεση, θα μετακινηθούν από την ενότητα Επικίνδυνο ή Υποτιμητικό περιεχόμενο της σελίδας Πολιτική ακατάλληλου περιεχομένου στην ενότητα Αναξιόπιστοι ισχυρισμοί της σελίδας Πολιτική παραπλανητικής περιγραφής.

Αυτή η αλλαγή πραγματοποιείται για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και της κατανόησης και δεν επηρεάζει τα στοιχεία που περιορίζονται ή απαγορεύονται επί του παρόντος σύμφωνα με τις πολιτικές μας.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

(Δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού