Актуализация на правилата относно подвеждащо представяне (юни 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През юни 2021 г. правилата на Google Ads относно подвеждащото представяне ще бъдат актуализирани, така че да включват две правила, които досега бяха част от раздела „Неподходящо съдържание“. Двете правила, които забраняват (1) съдържание, популяризиращо опасни за здравето твърдения, и (2) съдържание, свързано с текуща голяма здравна криза и противоречащо на авторитетния научен консенсус, ще бъдат преместени от раздела „Опасно или обидно съдържание“ на страницата с правилата относно неподходящо съдържание в раздела „Ненадеждни твърдения“ на страницата за правилата относно подвеждащо представяне.

Предприемаме тази промяна с цел повече яснота и разбираемост. Тя няма да засегне текущите ограничения и забрани, налагани от правилата ни.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще получите предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила.

(Публикувано през април 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню