Krav på samtalstillägg

Med samtalstillägg läggs det till ett telefonnummer i textannonserna. Samtalstillägg omfattas av standardpolicyerna för Google Ads. Nedan kan du läsa mer om överträdelser av Google Ads-policyer som är vanliga i samband med samtalstillägg.

Relaterade policyer och vanliga avslag

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för samtalstillägg och leder ofta till underkännande.

Overifierat telefonnummer

I syfte att skapa en bättre användarupplevelse måste telefonnummer verifieras av Google innan de kan användas i annonser och tillägg. Mer information finns i policyn för overifierade telefonnummer.

Ej godkänt telefonnummer

Telefonnummer i annonser och tillägg måste vara korrekta, aktiva och relevanta för företaget som marknadsförs. Mer information finns i policyn om ej godkända telefonnummer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?