Prasības par zvanu paplašinājumiem

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Izmantojot zvanu paplašinājumus, teksta reklāmām tiek pievienots tālruņa numurs. Zvanu paplašinājumi ir pakļauti standarta Google Ads politikām. Skatiet tālāk sniegto informāciju par Google Ads politiku ievērošanas problēmām, kas bieži ir saistītas ar zvanu paplašinājumiem.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz zvanu paplašinājumiem, un bieži vien reklāmu noraidīšana ir saistīta ar šo politiku neievērošanu.

Neverificēts tālruņa numurs

Lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi, vispirms uzņēmums Google verificē tālruņu numurus, un tikai pēc tam tos var izmantot reklāmās un paplašinājumos. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par neverificētu tālruņu numuru politiku.

Nepieņemams tālruņa numurs

Reklāmās un paplašinājumos norādītajiem tālruņu numuriem ir jābūt precīziem, jādarbojas un jāatbilst reklamētajam uzņēmumam. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par politiku, kas attiecas uz nepieņemamiem tālruņu numuriem.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?