Изисквания за разширенията за обаждания

Разширенията за обаждания добавят телефонен номер към текстовите реклами. Те са предмет на стандартните правила на Google Ads. Вижте по-долу информация относно проблемите с правилата на Google Ads, които обикновено се свързват с разширенията за обаждания.

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за разширенията за обаждания и са честа причина за неодобрение.

Непотвърден телефонен номер

С цел подпомагане на добрата практическа работа на потребителите, телефонните номера трябва да бъдат потвърдени от Google, преди да могат да се използват в реклами и разширения. Вижте правилата ни за непотвърдените телефонни номера за повече информация.

Неприемлив телефонен номер

Телефонните номера в рекламите и разширенията трябва да са точни, активни и уместни за рекламирания бизнес. Вижте правилата ни за неприемливите телефонни номера за повече информация.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?