Vereisten voor sitelinkextensies

Sitelinkextensions geven extra links weer bij uw advertentie. Sitelinkextensies zijn onderhevig aan het standaard Google Ads-beleid en de onderstaande vereisten.

Herhaling van linktekst

Het volgende is niet toegestaan:

Dezelfde linktekst gebruiken voor meer dan één sitelink

Opmerking: Hergebruik van linktekst is niet toegestaan, zelfs niet als elke sitelink verwijst naar een verschillende bestemming.

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Dubbele URL's

Het volgende is niet toegestaan:

Meerdere sitelinks in dezelfde campagne of advertentiegroep die naar dezelfde bestemmingspagina of dezelfde content verwijzen

Sitelinks die naar dezelfde bestemmingspagina of dezelfde content verwijzen

Voorbeelden: links naar verschillende tabbladen op dezelfde webpagina, links naar verschillende ankers of fragment-ID's op dezelfde webpagina

Opmerking: Een webpagina telt alleen als een andere bestemming wanneer ongeveer 80% van de content op een pagina uniek is.

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

URL's van derden

Het volgende is niet toegestaan:

Sitelink-URL's die niet overeenkomen met het domein van de uiteindelijke URL van de advertentie

Opmerking: Hoewel links normaal gesproken moeten verwijzen naar hetzelfde domein als de URL van de advertentie, staan we in een beperkt aantal gevallen ook links toe die verwijzen naar sites van derden. Voorbeelden hiervan zijn links naar bepaalde online verkopers (Amazon, Best Buy), een Facebook-pagina, een Twitter-account, een YouTube-video, een LinkedIn-profiel of een Instagram-account. In deze gevallen moet de linktekst beschrijven wat gebruikers op de linkbestemming kunnen verwachten. Bovendien moet de linktekst de volledige domeinnaam bevatten.

Als u bijvoorbeeld een link naar uw YouTube-video wilt opnemen, kunt u de tekst 'Bekijk onze video op YouTube.com' gebruiken.
 

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Interpunctietekens en symbolen in sitelinkextensies

Het volgende is niet toegestaan:

Interpunctie en symbolen in de linktekst of beschrijving die uitsluitend worden gebruikt om de aandacht te vestigen op de advertentie

Voorbeelden: uitroeptekens, interpunctie aan het begin van de tekst, het symbool ►

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Gerelateerd beleid en veelvoorkomende redenen voor afkeuring

Het volgende Google Ads-beleid is in het bijzonder relevant voor sitelinkextensies en houdt vaak verband met afkeuringen. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Onduidelijke relevantie

Alle informatie moet relevant zijn voor datgene waarvoor u adverteert. Bijvoorbeeld: alle ingediende velden met advertentiemateriaal moeten dezelfde adverteerder vertegenwoordigen en relevant zijn voor het geadverteerde product. Raadpleeg het beleid inzake onduidelijke relevantie voor meer informatie. Voor sitelinkextensies houdt dit in dat linktekst duidelijk en correct aangeeft wat voor soort product, service of andere content de gebruiker vindt op de bestemming van de link.

Handelsmerken

Google kan advertenties of extensies verwijderen na klachten van eigenaren van handelsmerken. Adverteerders zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van handelsmerken in hun advertentietekst, items en bedrijfsinformatie. Bekijk het beleid inzake handelsmerken voor meer informatie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?