Gebruikersveiligheid

Het Google Ads-beleid inzake gebruikersveiligheid wordt rond begin november 2010 gewijzigd. Het beleid wordt gewijzigd om alle huidige beleidsregels inzake onaanvaardbaar bedrijfsbeleid onder ons beleid inzake de kwaliteit van bestemmingspagina's en sites te consolideren, zodat adverteerders en gebruikers beter inzicht krijgen in de bedrijfsmodellen en praktijken die niet worden toegestaan voor Google Ads. De wijziging geldt voor alle landen. We hebben deze beslissing genomen om het mogelijk te maken sneller actie te ondernemen bij onacceptabele bedrijfsmodellen en praktijken die schadelijk zijn voor onze gebruikers. Nadat het gewijzigde beleid van kracht is geworden, wordt de beleidsbeschrijving bijgewerkt om deze wijziging te weerspiegelen.
(Gepubliceerd op 27 oktober 2010)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?