Seguretat dels usuaris

La política de Google Ads sobre la seguretat dels usuaris es modificarà a principis de novembre de 2010. La política canviarà per incloure totes les polítiques actuals de Pràctiques empresarials inacceptables a les nostres polítiques de qualitat dels llocs i de les pàgines de destinació per tal d'oferir als anunciants i als usuaris una informació més clara sobre els models i les pràctiques empresarials que no permet Google Ads. El canvi afectarà a tots els països. Hem pres aquesta decisió per facilitar les accions més ràpides sobre els models i les pràctiques empresarials que poden perjudicar els nostres usuaris. Un cop la política nova sigui efectiva, la seva descripció s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 27 d'octubre de 2010)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?