Безопасност на потребителите

Правилата на Google Ads за безопасността на потребителите ще се променят в началото на ноември 2010 г. С тази промяна ще се обединят всички текущи правила за неприемливите бизнес практики, приложими в съответствие с правилата ни за качеството на целевите страници и сайтовете, така че да осигурим на рекламодателите и потребителите по-ясна представа за бизнес моделите и практиките, които не се допускат в Google Ads. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение с цел да ускорим предприемането на действия спрямо неприемливите бизнес модели и практики, причиняващи вреда на нашите потребители. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата, след влизането им в сила.
(Публикувано на 27 октомври 2010 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?