Актуализации на правилата относно злоупотреба с рекламната мрежа (май 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През май 2021 г. ще реорганизираме правилата относно злоупотреба с рекламната мрежа с цел повече яснота и разбираемост. Някои действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите с Google ще включват актуализирани имена на правилата. Тези промени ще засегнат текущите ограничения и забрани, налагани от правилата ни.

Какво се променя:

  • Указанията за правилата във връзка с манипулиране на текст, които понастоящем се налагат от правилото относно заобикаляне на системите, ще бъдат преместени в ново самостоятелно правило относно уклончиво рекламно съдържание в категорията „Злоупотреба с рекламната мрежа“.
  • С новото правило относно уклончиво рекламно съдържание ще разширим забранените манипулации на запазени марки в рекламния текст, така че да включват домейни, поддомейни и лога, ще забраним употребата на невидими знаци от уникод в рекламите, които не добавят стойност към рекламното съдържание за потребителите, и ще забраним манипулациите на изображения или видеоклипове за скриване на съдържание, което нарушава правилата.

Ще започнем да прилагаме актуализираните правила на 4 май 2021 г.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще получите предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.

(Публикувано през март 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню