Thông tin cập nhật đối với Chính sách về nội dung xuyên tạc (tháng 5 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 5 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách của Google Ads về nội dung xuyên tạc để áp dụng các quy định hạn chế đối với những tuyên bố liên quan đến sản phẩm tài chính hoặc kế hoạch kiếm tiền. Kể từ ngày 01/05/2021, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này và tăng dần phạm vi thực thi đến mức tối đa trong khoảng 4 tuần.

Chính sách cập nhật này sẽ nghiêm cấm việc đưa ra những lời hứa không thành hiện thực về khoản thu lợi tài chính lớn với mức rủi ro cực thấp mà chỉ phải đầu tư hoặc bỏ công sức rất ít. Ví dụ về những tuyên bố bị cấm bao gồm: đảm bảo về các khoản lợi nhuận hoặc hứa hẹn về mức lợi nhuận phi thực tế/phóng đại cho các sản phẩm đầu tư được quảng cáo, tuyên bố là các sản phẩm đầu tư không có rủi ro hoặc hạ thấp mức rủi ro của các cơ hội đầu tư.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không thông báo trước. Chúng tôi sẽ đưa ra một cảnh báo ít nhất là 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật chính sách này để xem có quảng cáo nào của bạn nằm trong phạm vi chi phối của chính sách này hay không và nếu có, thì hãy xóa các quảng cáo đó trước ngày 01/05/2021.

(Đăng vào tháng 2 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính