Uppdatering av policyn om felaktiga framställningar (maj 2021)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I maj 2021 uppdateras Google Ads-policyn om felaktiga framställningar för att begränsa påståenden som rör finansiella produkter eller program för att tjäna pengar. Vi börjar tillämpa policyuppdateringen 1 maj 2021, och policyn tillämpas fullt ut efter cirka fyra veckor.

Den uppdaterade policyn förbjuder orealistiska löften om hög ekonomisk avkastning med minimal risk, ansträngning eller investering. Exempel på vad som är förbjudet är påståenden om garanterad avkastning, löften om orealistisk eller överdriven avkastning från den annonserade investeringsprodukten, förespeglingar av att investeringsprodukter är riskfria eller att tona ned risken med investeringstillfällen.

Överträdelser av denna policy leder till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom denna policyuppdatering för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av policyn. Ta i så fall bort sådana annonser före 1 maj 2021.

(Upplagt i februari 2021)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false