Aktualizácia pravidiel proti skresľovaniu (máj 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V máji 2021 aktualizujeme pravidlá služby Google Ads proti skresľovaniu. Implementujeme obmedzenia týkajúce sa tvrdení súvisiacich s finančnými produktmi alebo schémami zarábania peňazí. Túto aktualizáciu pravidiel začneme presadzovať 1. mája 2021, pričom bude trvať približne štyri týždne, než ju budeme presadzovať v plnom rozsahu.

Aktualizované pravidlá budú zakazovať nereálne sľuby týkajúce sa veľkej finančnej návratnosti s minimálnym rizikom, úsilím alebo investíciami. Príklady zakázaných tvrdení zahŕňajú garanciu či sľubovanie nereálnej alebo prehnanej návratnosti v súvislosti s inzerovaným investičným produktom, prezentáciu investičných produktov ako bezrizikových, prípadne zľahčovanie rizika pri investičných príležitostiach.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či niektoré z vašich reklám neporušujú príslušné pravidlá. Ak takéto reklamy nájdete, odstráňte ich do 1. mája 2021.

(Uverejnené v februára 2021)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka