Ενημέρωση της πολιτικής παραπλανητικής περιγραφής (Μάιος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Μάιο του 2021, η πολιτική παραπλανητικής περιγραφής του Google Ads θα ενημερωθεί, ώστε να ισχύουν περιορισμοί για ισχυρισμούς που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά προϊόντα ή προγράμματα που αποφέρουν χρήματα. Η ενημέρωση της πολιτικής θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Μαΐου 2021 και θα τεθεί σε πλήρη ισχύ σε διάστημα περίπου τεσσάρων εβδομάδων.

Η ενημερωμένη πολιτική θα απαγορεύει τη διατύπωση μη ρεαλιστικών υποσχέσεων για μεγάλο οικονομικό όφελος με ελάχιστο κίνδυνο, προσπάθεια ή επένδυση. Στα παραδείγματα απαγορευμένων ισχυρισμών περιλαμβάνονται η εγγύηση ή η υπόσχεση οφέλους το οποίο είναι μη ρεαλιστικό ή υπερβολικό για το διαφημιζόμενο επενδυτικό προϊόν, η δήλωση ότι τα επενδυτικά προϊόντα δεν ενέχουν κινδύνους ή η υποτίμηση των κινδύνων των επενδυτικών ευκαιριών.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής και, εάν εμπίπτει, καταργήστε τη συγκεκριμένη διαφήμιση πριν την 1η Μαΐου 2021.

(Δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριος 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού