Актуализация на правилата относно подвеждащо представяне (май 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През май 2021 г. правилата на Google Ads относно подвеждащо представяне ще бъдат актуализирани така, че да включват ограничения за твърдения, свързани с финансови продукти или схеми за печелене на пари. Ще започнем да прилагаме актуализираните правила на 1 май 2021 г., като за пълното им внедряване ще са необходими приблизително четири седмици.

Актуализираните правила ще забраняват отправянето на нереалистични обещания за голяма финансова възвръщаемост с минимален риск, усилия или инвестиции. Примери за забранени твърдения включват гарантирана възвръщаемост или обещаваща възвръщаемост, която е нереалистична или преувеличена спрямо рекламирания инвестиционен продукт, представяне на инвестиционни продукти като лишени от риск или омаловажаване на риска на възможности за инвестиции.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, премахнете съответните реклами преди 1 май 2021 г.

(Публикувано през февруари 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню