Nội dung cập nhật đối với Dịch vụ địa phương (tháng 2 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 2 năm 2021, chúng tôi đã cập nhật chính sách của Google Ads về Dịch vụ địa phương để làm rõ rằng các quảng cáo dịch vụ thợ khóa không thể chạy ở Đức, Thụy Điển, Bỉ và Hà Lan.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Chúng tôi sẽ đưa ra một cảnh báo ít nhất là 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

(Đăng vào ngày 10/2/2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067