Uppdatering av Lokala tjänster (februari 2021)

I februari 2021 uppdaterades Google Ads policy för Lokala tjänster för att förtydliga att annonser om låssmeder inte får visas i Tyskland, Sverige, Belgien och Nederländerna.

Överträdelser av denna policy leder till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

(Upplagt 10 februari 2021)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?