Krav på bildtillgångsformat

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Bildtillägg är annonstillägg som gör det möjligt att ladda upp detaljerade och relevanta bilder som ett komplement till dina befintliga textannonser. Bildtillägg kan bidra till att förbättra resultatet med övertygande bilder på produkter eller tjänster som förstärker budskapet i dina textannonser.

 • Bildtillägg ger bäst resultat när de är relevanta för sökfrågor i annonsgruppen eller kampanjen.
 • Bilder bör förmedla användbar information till användarna och matcha upplevelsen på målsidan.
 • Placera det viktiga innehållet i de mittersta 80 % av bilden.

För att vi ska kunna ge en annonsupplevelse av hög kvalitet måste bildtillägg följa alla Google Ads-policyer och policyn för annonsanpassning. Vi kontrollerar dessutom att alla bildtillägg uppfyller kraven på bildtillägg som anges nedan. Dessa krav har företräde vid en eventuell konflikt med Google Ads-policyerna och policyn för annonsanpassning. Kraven på bildtillägg är strängare än kraven för andra plattformar och tjänster. Det innebär att tillgångar för bildtillägg som avvisas kan fortsätta visas i andra tjänster som ägs och drivs av Google.

Vilket resultat ett bildtillägg ger kan bero på bildkvalitet och relevans för de aktuella sökorden och annonserna i ditt Google Ads-konto. Bilderna bör framhäva den faktiska produktupplevelsen och följa kraven som beskrivs nedan.

Krav för att använda bildtillgångar:

Du bör kunna använda bildtillgångar i ditt Google Ads-konto när kontot har genererat tillräckligt med historik på vår plattform och uppfyller följande krav:

 • Kontot har varit aktivt i mer än 60 dagar.
 • Kontot har följt våra policyer under lång tid.
 • Kontot har aktiva kampanjer.
 • Kontot har aktiva textannonser och har samlat på sig utgifter på sökkampanjer under de senaste 28 dagarna.
 • Kontot finns i en kvalificerad vertikal eller undervertikal. Vissa känsliga vertikaler eller undervertikaler (till exempel sexuellt innehåll och hasardspel) är inte kvalificerade för bildtillgångar.
  • Obs! Rubriker och beskrivningar som är fästa på rubrikposition 1, rubrikposition 2 eller beskrivningsposition 1 visas alltid. Beskrivningsposition 2 kan trunkeras om en bildtillgång visas. Om du har text som enligt rättsliga krav måste visas i varje annons måste du fästa den vid Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.

Ansvarsfriskrivning: Genom att välja att använda bildtillgångar bekräftar och intygar du att du

 1. (annonsören) äger alla juridiska rättigheter att publicera bilder och dela dessa bilder med Google
 2. härmed uppmanar Google att publicera delade bilder för din räkning i annonseringssyfte.

Bildspecifikationer

Bildupplösning: PNG, JPG

Bildformat:

Bildproportioner

Var kan den visas?

Krävs

Kvadrat (1 × 1)

Google.com, YouTube-sökning via AdSense for Search (sökpartner)

Ja

Liggande (1,91 × 1)

Google.com, YouTube-sökning via AdSense for Search (sökpartners)

Valfritt men rekommenderas

Obs! Du kan beskära bilder med hjälp av bildväljaren under implementeringen

Bildupplösning:

Bildproportioner

Minsta antal pixlar

Rekommenderat antal pixlar

Kvadrat (1 × 1)

300 × 300

1 200 × 1 200

Liggande (1,91 × 1)

600 × 314

1 200 × 628

Största filstorlek: 5 120 kB

Rekommenderat säkert bildområde: Placera det viktigaste innehållet i de mittersta 80 % av bilden

Krav på bildtillgångar

Tips! Beskrivningsposition 2 kan trunkeras om en bildtillgång visas. Om du har text som på grund av rättsliga krav måste visas i varje annons måste du fästa den vid Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.

Överlagrad text eller grafik

Inte tillåtet Bilder med överlagrad text eller grafik, inräknat varumärkeslogotyper eller varumärkeslogotyper som används som bildtillgång

TillåtetTillåtet Inte tillåtetInte tillåtet
Överlagrad text eller grafik, tillåtet

Överlagrad text eller grafik, inte tillåtet

Överlagrad text eller grafik, inte tillåtet

Överlagrad logotyp, inte tillåtet Överlagrad logotyp, inte tillåtet

Bilden har för mycket tomt utrymme

Inte tillåtet Bilder med överdrivet stor oanvänd yta eller där bildens fokus har sådana proportioner att det inte går att känna igen den produkt eller tjänst som erbjuds

TillåtetTillåtet Inte tillåtetInte tillåtet
Bilden har för mycket tomt utrymme, tillåtet Bilden har för mycket tomt utrymme, inte tillåtet

Collage

Inte tillåtet Bilder som är del i ett collage eller som har kombinerats vid postproduktion

Tillåtet med begränsningar Tillåtet med begränsningar

 • Bilder på naturligt förekommande collage, inbegripet men inte begränsat till klippböcker, gratulationskort, tryckta kataloger och årsböcker
TillåtetTillåtet Inte tillåtetInte tillåtet
Collage, tillåtet Collage, inte tillåtet

Oskarp eller otydlig bild

Inte tillåtet Bilder som är suddiga, otydliga eller inte går att känna igen

TillåtetTillåtet Inte tillåtetInte tillåtet
Oskarp eller otydlig bild, tillåtet Oskarp eller otydlig bild, inte tillåtet

Förvrängda bilder

Inte tillåtet Bilder som är sneda eller förvridna på ett sätt som gör det svårt att tolka motivet

TillåtetTillåtet Inte tillåtetInte tillåtet

Distorted image, example of what is allowed

Förvrängd bild, inte tillåtet

Distorted image, example of what is not allowed

Dåligt beskurna bilder

Inte tillåtet Bilder som är beskurna på ett sätt som gör det svårt att urskilja motivet

TillåtetTillåtet Inte tillåtetInte tillåtet
Dålig beskärning, tillåtet Dåligt beskuren, inte tillåtet

Förbjudet innehåll

Inte tillåtet Bilder med nakenhet, inklusive nakenhet som används i konstnärligt syfte

Inte tillåtet Sexuella bilder

Tillåtet med begränsningar Tillåtet med begränsningar

 • Bilder av kläder på modeller tillåts om kläderna täcker kroppen bra och modellen inte visar överdrivet mycket hud
 • Bilder som innehåller underkläder och badkläder är tillåtna om de visas utlagda på en plan yta eller på en skyltdocka
TillåtetTillåtet Inte tillåtetInte tillåtet

Olämpligt innehåll, tillåtet

Olämpligt innehåll, tillåtet

Olämpligt innehåll, inte tillåtet

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny