Požiadavky na formát rozšírení o obrázok

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Rozšírenia o obrázok sú rozšírenia reklamy, ktoré umožňujú nahrávať multimediálne, relevantné obrázky na doplnenie vašich existujúcich textových reklám. Rozšírenia o obrázok môžu zvýšiť výkonnosť vašich reklám vďaka pôsobivým obrazovým prvkom výrobkov alebo služieb, ktoré zlepšujú posolstvo vašej textovej reklamy.

  • Rozšírenia o obrázok dosahujú najlepšiu výkonnosť, keď úzko súvisia s dopytmi v reklamnej skupine alebo kampani.
  • Obrázky by mali hľadajúcemu používateľovi sprostredkovať užitočné informácie a mali by ladiť s prostredím vašej vstupnej stránky.
  • Dôležitý obsah umiestnite do prostredných 80 % obrázka.

Ak chcete pre spotrebiteľa zaistiť vysokú kvalitu spokojnosti s reklamou, rozšírenia o obrázok musia byť v súlade so všetkými pravidlami služby Google Adsprispôsobenia. Okrem toho skontrolujeme, či každé rozšírenie o obrázok spĺňa nasledujúce požiadavky, ktoré budú mať prednosť v prípade konfliktu s pravidlami služby Google Ads a pravidlami prispôsobenia. Požiadavky na rozšírenia o obrázok sú prísnejšie než požiadavky na reklamy na iných platformách, čo znamená, že zamietnuté rozšírenia o obrázok sa môžu naďalej zobrazovať na iných platformách, ktoré vlastní a prevádzkuje Google.

Výkonnosť rozšírenia o obrázok môže závisieť od kvality a relevancie obrázka z hľadiska súvisiacich kľúčových slov a reklám v účte Google Ads. Obrázky by mali zvýrazňovať skutočný dojem z výrobku a spĺňať uvedené požiadavky.

Vylúčenie zodpovednosti

Účasťou na beta verzii rozšírení o obrázok potvrdzujete a súhlasíte, že:

  1. vy (inzerent) vlastníte všetky zákonné práva na zverejňovanie obrázkov a zdieľanie týchto obrázkov s Googlom,
  2. týmto udeľujete Googlu oprávnenie zverejniť zdieľané obrázky vo vašom mene na reklamné účely,
  3. vaše zdieľané obrázky a obsah sú v súlade so všetkými pravidlami služby Google Ads a nižšie uvedenými požiadavkami na beta verziu rozšírení o obrázok,
  4. sa zúčastňujete beta verzie a požiadavky sa môžu kedykoľvek a na akýkoľvek účel zmeniť.

Špecifikácie obrázkov

Rozlíšenie obrázkov PNG, JPG, statický GIF
Pomer strán
Pomer strán Povinné?
Štvorec (1 × 1)

Áno

Na šírku (1,91 × 1) Nepovinné, ale odporúčané

Poznámka: Pomocou výberu obrázkov môžete obrázky počas implementácie orezať.

Rozlíšenie obrázkov
Pomer strán Minimálne rozlíšenie v pixeloch Odporúčané rozlíšenie v pixeloch
Štvorec (1 × 1) 300 × 300 1 200 × 1 200
Na šírku (1,91 × 1) 600 × 314 1 200 × 628
Maximálna veľkosť súboru 5 120 kB
Odporúčaná bezpečná oblasť obrázka Najdôležitejší obsah umiestnite do prostredných 80 % obrázka.

 

Požiadavky na rozšírenia o obrázok

Textové alebo grafické prekrytie

Nepovolené Obrázky s textovým alebo grafickým prekrytím

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Textové alebo grafické prekrytie – príklad toho, čo je povolené

Textové alebo grafické prekrytie – príklad toho, čo nie je povolené

Textové alebo grafické prekrytie – príklad toho, čo nie je povolené

Prekrytie loga

Nepovolené Obrázky s logami značky alebo logami značky, ktoré sa používajú ako obrázkový podklad

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Prekrytie loga – príklad toho, čo je povolené prekrytie loga, nepovolené

Obrázok má priveľa prázdneho miesta

Nepovolené Obrázky s nadbytkom prázdneho miesta, prípadne zameranie obrázka má také rozmery, že daný výrobok alebo službu nemožno rozoznať

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Obrázok má priveľa prázdneho miesta, povolené Obrázok má priveľa prázdneho miesta, nepovolené

Koláž

Nepovolené Obrázky, ktoré sú kolážami alebo sú spojené v postprodukcii

Povolené s obmedzeniami Povolené s obmedzeniami

  • Obrázky prirodzene sa vyskytujúcich koláží okrem iného vrátane albumov s obrázkami, pohľadníc, tlačových katalógov alebo ročeniek
PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Koláž, povolené Koláž – príklad toho, čo nie je povolené

Rozmazaný alebo nejasný obrázok

Nepovolené Obrázky, ktoré sú rozmazané, nejasné, nerozoznateľné

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Rozmazaný alebo nejasný obrázok, povolené Rozmazaný alebo nejasný obrázok, nepovolené

Skreslené obrázky

Nepovolené Obrázky, ktoré sú zošikmené alebo skrútené tak, že je náročné pochopiť predmet podkladu

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené

Distorted image, example of what is allowed

Skreslený obrázok – príklad toho, čo nie je povolené

Distorted image, example of what is not allowed

Zle orezané obrázky

Nepovolené Obrázky, ktoré sú orezané tak, že je náročné rozoznať predmet podkladu

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Zle orezané – príklad toho, čo je povolené Zle orezané – príklad toho, čo nie je povolené

Nevhodný obsah

Nepovolené Obrázky s nahotou vrátane nahoty používanej na umelecké účely

Nepovolené Obrázky so sexuálnym podtextom

Povolené s obmedzeniami Povolené s obmedzeniami

  • Obrázky modelovaného oblečenia sú povolené pri dobrom zakrytí a ak model neodhaľuje príliš veľkú časť pokožky.
  • Obrázky obsahujúce spodnú bielizeň a plavky sú povolené, ak sú vyobrazené ako voľne položené alebo na figuríne.
PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené

Nevhodný obsah, povolené

Nevhodný obsah, povolené

Nevhodný obsah, nepovolené
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?