Požiadavky na formát rozšírení o obrázok

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Rozšírenia o obrázok sú rozšírenia reklamy, ktoré umožňujú nahrávať multimediálne, relevantné obrázky na doplnenie vašich existujúcich textových reklám. Rozšírenia o obrázok môžu zvýšiť výkonnosť vašich reklám vďaka pôsobivým obrazovým prvkom výrobkov alebo služieb, ktoré zlepšujú posolstvo vašej textovej reklamy.

 • Rozšírenia o obrázok dosahujú najlepšiu výkonnosť, keď úzko súvisia s dopytmi v reklamnej skupine alebo kampani.
 • Obrázky by mali hľadajúcemu používateľovi sprostredkovať užitočné informácie a mali by ladiť s prostredím vašej vstupnej stránky.
 • Dôležitý obsah umiestnite do prostredných 80 % obrázka.

V záujme zaistenia vysokej spokojnosti spotrebiteľov s reklamou musia rozšírenia o obrázok spĺňať pravidlá služby Google Adspravidlá prispôsobenej reklamy. Okrem toho skontrolujeme, či každé rozšírenie o obrázok spĺňa nasledujúce požiadavky, ktoré budú mať prednosť v prípade konfliktu s pravidlami služby Google Ads a pravidlami prispôsobenej reklamy. Požiadavky na rozšírenia o obrázok sú prísnejšie než požiadavky na reklamy na iných platformách. Znamená to, že zamietnuté rozšírenia o obrázok sa môžu naďalej zobrazovať na iných platformách, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Google.

Výkonnosť rozšírenia o obrázok môže závisieť od kvality a relevancie obrázka z hľadiska súvisiacich kľúčových slov a reklám vo vašom účte Google Ads. Obrázky by mali zdôrazňovať skutočný dojem z výrobku a spĺňať nasledujúce požiadavky.

Podmienky používania rozšírení o obrázok:

V účte Google Ads môžete používať rozšírenia o obrázok, keď váš účet dosiahne na našej platforme dostatočnú históriu a splní nasledujúce podmienky:

 • Účet bol vytvorený pred viac ako 90 dňami.
 • Účet dlhodobo dodržiava pravidlá.
 • Účet je vo vhodnom odvetví alebo pododvetví. Rozšírenia o obrázok nemôžu používať účty v citlivých odvetviach alebo pododvetviach (napríklad sexuálny obsah, alkohol alebo hazardné hry).
 

Vylúčenie zodpovednosti: Aktiváciou rozšírení o obrázok potvrdzujete a súhlasíte, že:

 1. vy (inzerent) vlastníte všetky zákonné práva na zverejňovanie obrázkov a zdieľanie týchto obrázkov so spoločnosťou Google,
 2. týmto žiadate spoločnosť Google o zverejnenie zdieľaných obrázkov vo vašom mene na reklamné účely.

Špecifikácie obrázkov

 

Formáty obrázkov: PNG, JPG, statický GIF

Pomer strán:

Pomer strán

Kde sa môže zobraziť?

Povinné

Štvorec (1 × 1)

Google.com, vyhľadávanie v službe YouTube pomocou služby AdSense pre vyhľadávanie (partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti)

Áno

Na šírku (1,91 × 1)

Vyhľadávanie v službe YouTube pomocou služby AdSense pre vyhľadávanie (partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti)

Nepovinné, ale odporúčané

Poznámka: Pomocou výberu obrázkov môžete obrázky počas implementácie orezať.

 

Rozlíšenie obrázkov:

Pomer strán

Minimálne rozlíšenie v pixeloch

Odporúčané rozlíšenie v pixeloch

Štvorec (1 × 1)

300 × 300

1200 × 1200

Na šírku (1,91 × 1)

600 × 314

1200 × 628

Maximálna veľkosť súboru: 5 120 kB

Odporúčaná bezpečná oblasť obrázka: najdôležitejší obsah umiestnite do prostredných 80 % obrázka.

Požiadavky na rozšírenia o obrázok

Textové alebo grafické prekrytie

Nepovolené Obrázky s textovým alebo grafickým prekrytím vrátane log značiek alebo logá značiek, ktoré slúžia ako obrázkový podklad

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Textové alebo grafické prekrytie – príklad toho, čo je povolené

Textové alebo grafické prekrytie – príklad toho, čo nie je povolené

Textové alebo grafické prekrytie – príklad toho, čo nie je povolené

Prekrytie loga – príklad toho, čo je povolené prekrytie loga, nepovolené

Obrázok má priveľa prázdneho miesta

Nepovolené Obrázky s nadbytkom prázdneho miesta, prípadne zameranie obrázka má také rozmery, že daný výrobok alebo službu nemožno rozoznať

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Obrázok má priveľa prázdneho miesta, povolené Obrázok má priveľa prázdneho miesta, nepovolené

Koláž

Nepovolené Obrázky, ktoré sú kolážami alebo sú spojené v postprodukcii

Povolené s obmedzeniami Povolené s obmedzeniami

 • Obrázky prirodzene sa vyskytujúcich koláží okrem iného vrátane albumov s obrázkami, pohľadníc, tlačových katalógov alebo ročeniek
PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Koláž, povolené Koláž – príklad toho, čo nie je povolené

Rozmazaný alebo nejasný obrázok

Nepovolené Obrázky, ktoré sú rozmazané, nejasné, nerozoznateľné

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Rozmazaný alebo nejasný obrázok, povolené Rozmazaný alebo nejasný obrázok, nepovolené

Skreslené obrázky

Nepovolené Obrázky, ktoré sú zošikmené alebo skrútené tak, že je náročné pochopiť predmet podkladu

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené

Distorted image, example of what is allowed

Skreslený obrázok – príklad toho, čo nie je povolené

Distorted image, example of what is not allowed

Zle orezané obrázky

Nepovolené Obrázky, ktoré sú orezané tak, že je náročné rozoznať predmet podkladu

PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené
Zle orezané – príklad toho, čo je povolené Zle orezané – príklad toho, čo nie je povolené

Zakázaný obsah

Nepovolené Obrázky s nahotou vrátane nahoty používanej na umelecké účely

Nepovolené Obrázky so sexuálnym podtextom

Povolené s obmedzeniami Povolené s obmedzeniami

 • Obrázky modelovaného oblečenia sú povolené pri dobrom zakrytí a ak model neodhaľuje príliš veľkú časť pokožky.
 • Obrázky obsahujúce spodnú bielizeň a plavky sú povolené, ak sú vyobrazené ako voľne položené alebo na figuríne.
PovolenéPovolené NepovolenéNepovolené

Nevhodný obsah, povolené

Nevhodný obsah, povolené

Nevhodný obsah, nepovolené
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false