Wymagania dotyczące formatu komponentów z obrazem

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Komponenty z obrazem to komponenty do reklam pozwalające na uzupełnianie reklam tekstowych o różnorodne dopasowane tematycznie obrazy. Te komponenty mogą poprawić skuteczność Twoich reklam dzięki prezentowaniu produktów i usług za pomocą atrakcyjnych elementów wizualnych, które wzmacniają przekaz reklamy tekstowej.

 • Komponenty z obrazem są najskuteczniejsze, gdy są ściśle dopasowane do zapytań w grupie reklam lub kampanii.
 • Obrazy powinny przekazywać użytkownikom przydatne informacje i pasować do wyglądu strony docelowej.
 • Ważne treści umieść w środkowych 80% obrazu.

Aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość reklam, komponenty z obrazem muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami Google Ads i zasadami dotyczącymi personalizacji reklam. Wszystkie komponenty z obrazem sprawdzamy też pod kątem zgodności z podanymi niżej wymaganiami dotyczącymi takich komponentów. Wymagania te mają wyższy priorytet w przypadku wystąpienia konfliktu między nimi a zasadami Google Ads lub zasadami dotyczącymi personalizacji reklam. Wymagania dotyczące komponentów z obrazem są bardziej restrykcyjne niż wymagania dotyczące reklam na innych platformach, co oznacza, że odrzucone komponenty z obrazem mogą się nadal wyświetlać w innych usługach należących do Google i zarządzanych przez Google.

Skuteczność komponentu z obrazem zależy od jakości obrazu oraz trafności reklam i słów kluczowych powiązanych z nim na koncie Google Ads. Obrazy powinny przedstawiać rzeczywisty wygląd produktu oraz spełniać podane niżej wymagania.

Wymagania dotyczące korzystania z komponentów z obrazem:

Możesz korzystać z komponentów z obrazem na koncie Google Ads, gdy Twoje konto wygeneruje wystarczającą historię na naszej platformie i spełni następujące wymagania:

 • Od daty utworzenia konta minęło co najmniej 60 dni.
 • Na koncie nie było przypadków naruszeń zasad.
 • Na koncie znajdują się aktywne kampanie.
 • Na koncie znajdują się aktywne reklamy tekstowe, które generowały wydatki w kampaniach w sieci wyszukiwania w ciągu co najmniej 28 ostatnich dni.
 • Konto ma wybraną odpowiednią branżę lub podbranżę. Niektóre branże i podbranże (np. dotyczące treści o charakterze seksualnym lub hazardu) są nieodpowiednie do komponentów z obrazem.
  • Uwaga: nagłówki lub teksty reklamy przypięte do Pozycji nagłówka 1, Pozycji nagłówka 2 lub Pozycji tekstu reklamy 1 zawsze będą się wyświetlać. Tekst w Pozycji tekstu reklamy 2 może zostać obcięty, gdy wyświetlany jest komponent z obrazem. Jeśli masz tekst, który zgodnie z wymaganiami prawnymi powinien się wyświetlać w każdej reklamie, przypnij go do Pozycji nagłówka 1, Pozycji nagłówka 2 lub Pozycji tekstu reklamy 1.

Wyłączenie odpowiedzialności: włączając komponenty z obrazem, potwierdzasz, że:

 1. Ty (reklamodawca) jesteś właścicielem wszelkich praw do publikowania obrazów i udostępniania ich Google,
 2. zlecasz firmie Google publikowanie udostępnionych obrazów w Twoim imieniu w celach reklamowych.

Specyfikacja obrazu

Rozdzielczość obrazu: PNG, JPG.

Format obrazu:

Format obrazu

Gdzie może się wyświetlać

Wymagany

Kwadrat (1 x 1)

Google.com, wyszukiwarka w YouTube za pośrednictwem AdSense dla wyszukiwania (partnerzy w sieci wyszukiwania)

Tak

Poziomy (1,91 x 1)

Google.com, wyszukiwarka w YouTube za pośrednictwem AdSense dla wyszukiwania (partnerzy w sieci wyszukiwania)

Opcjonalny, ale zalecany

Uwaga: możesz przycinać obrazy, używając selektora obrazów podczas implementacji.

Rozdzielczość obrazu:

Format obrazu

Minimalny rozmiar w pikselach

Zalecany rozmiar w pikselach

Kwadrat (1 x 1)

300 x 300 pikseli

1200 x 1200 pikseli

Poziomy (1,91 x 1)

600 x 314 pikseli

1200 x 628 pikseli

Maksymalny rozmiar pliku: 5120 KB

Zalecany bezpieczny obszar obrazu: umieść najważniejsze treści w środkowych 80% obrazu.

Wymagania dotyczące komponentów z obrazem

Wskazówka: tekst w pozycji tekstu reklamy 2 może zostać obcięty, gdy wyświetlany jest komponent z obrazem. Jeśli masz tekst, który zgodnie z wymaganiami prawnymi powinien się wyświetlać w każdej reklamie, przypnij go do pozycji nagłówka 1, pozycji nagłówka 2 lub pozycji tekstu reklamy 1.

Nakładka tekstowa lub graficzna

Niedozwolone Obrazy z nakładką tekstową lub graficzną z logo marki lub logo marki używane jako komponent z obrazem

Przykład dozwolonej grafikiDozwolone NiedozwoloneNiedozwolone
Nakładka tekstowa lub graficzna, przykład dozwolonej grafiki

Nakładka tekstowa lub graficzna, przykład niedozwolonej grafiki

Nakładka tekstowa lub graficzna, przykład niedozwolonej grafiki

Nakładka z logo – dozwolona nakładka z logo – niedozwolone

Obraz zawiera zbyt dużo pustego miejsca

Niedozwolone Obrazy o nadmiernej ilości pustego miejsca lub o takiej ostrości, że nie można rozpoznać oferowanych produktów lub usług

Przykład dozwolonej grafikiDozwolone NiedozwoloneNiedozwolone
Obraz zawiera zbyt dużo pustego miejsca – dozwolone Obraz zawiera zbyt dużo pustego miejsca– niedozwolone

Kolaż

Niedozwolony Obrazy utworzone techniką kolażu lub połączone ze sobą podczas późniejszej obróbki

Dozwolone z ograniczeniami Dozwolone z ograniczeniami

 • Obrazy, które zawierają kolaże powstające w naturalny sposób, m.in. albumy z wycinkami, pocztówki czy kroniki szkolne
Przykład dozwolonej grafikiDozwolone NiedozwoloneNiedozwolone
Kolaż – dozwolone Kolaż, przykład niedozwolonej grafiki

Obraz jest rozmyty lub niewyraźny

Niedozwolone Obrazy, które są rozmyte, niewyraźne lub nierozpoznawalne

Przykład dozwolonej grafikiDozwolone NiedozwoloneNiedozwolone
Obraz jest rozmyty lub niewyraźny– dozwolone Niewyraźny lub niejasny obraz, przykład niedozwolonej grafiki

Zniekształcone obrazy

Niedozwolone Obrazy zniekształcone w sposób, który utrudnia zrozumienie, co jest na nich przedstawione

Przykład dozwolonej grafikiDozwolone NiedozwoloneNiedozwolone

Distorted image, example of what is allowed

Zniekształcony obraz, przykład niedozwolonej grafiki

Distorted image, example of what is not allowed

Nieprawidłowo przycięte obrazy

Niedozwolone Obrazy, które są przycięte w sposób utrudniający określenie treści zasobu

Przykład dozwolonej grafikiDozwolone NiedozwoloneNiedozwolone
Niepoprawnie przycięty obraz, przykład dozwolonej grafiki Niepoprawnie przycięty obraz, przykład niedozwolonej grafiki

Niedozwolone treści

Niedozwolone Obrazy przedstawiające nagość, w tym w celach artystycznych

NiedozwoloneObrazy z podtekstem seksualnym

Dozwolone z ograniczeniami Dozwolone z ograniczeniami

 • Obrazy odzieży przedstawionej na modelach lub modelkach są dozwolone, jeśli nie widać na nich nadmiernej ilości odsłoniętego ciała
 • Obrazy przedstawiające bieliznę i stroje kąpielowe są dozwolone, jeśli te części garderoby są umieszczone na płaskiej powierzchni lub na manekinie
Przykład dozwolonej grafikiDozwolone NiedozwoloneNiedozwolone

Nieodpowiednie treści – dozwolone

Nieodpowiednie treści – dozwolone

Nieodpowiednie treści, przykład niedozwolonej grafiki

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne