Nội dung cập nhật về Yêu cầu pháp lý (tháng 2 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Từ ngày 28 tháng 2 năm 2021, Google sẽ cập nhật chính sách Yêu cầu pháp lý để thu hút sự chú ý đến các yêu cầu của Chỉ thị về dịch vụ truyền thông nghe nhìn (“AVMSD”) ở Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh. Các nhà quảng cáo được nhắc nhở phải tuân thủ luật pháp tại địa phương.

Điều này có nghĩa là những nhà quảng cáo nhắm mục tiêu quảng cáo ở Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh phải tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị về dịch vụ truyền thông nghe nhìn (AVMSD) như được triển khai ở quốc gia được nhắm mục tiêu. Chúng tôi đã nêu Điều 9 của Chỉ thị ở bên dưới để bạn tham khảo.

Đây không phải là danh sách đầy đủ về các yêu cầu pháp lý tại địa phương ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, các nhà quảng cáo vẫn phải chịu trách nhiệm nghiên cứu và tuân thủ luật pháp tại địa phương nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động và ở bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo của bạn nhắm mục tiêu.

Điều 9

1. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng các quảng cáo nghe nhìn do nhà cung cấp dịch vụ nội dung nghe nhìn cung cấp theo khu vực tài phán của họ tuân theo các yêu cầu sau:
(a) các quảng cáo nghe nhìn phải dễ nhận biết; nghiêm cấm các quảng cáo nghe nhìn có nội dung gian lận;
(b) các quảng cáo nghe nhìn không được sử dụng các kỹ thuật kích thích tiềm thức;
(c) các quảng cáo nghe nhìn không được:
(i) xúc phạm danh dự của một người;
(ii) bao gồm hoặc quảng bá bất kỳ sự phân biệt nào dựa trên giới tính, nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, độ tuổi hoặc khuynh hướng tình dục;
(iii) khuyến khích hành vi gây tổn hại về mặt sức khỏe hoặc an toàn;
(iv) khuyến khích hành vi gây tổn hại chung đến việc bảo vệ môi trường;
(d) nghiêm cấm tất cả các quảng cáo nghe nhìn về thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác, cũng như thuốc lá điện tử và bình đựng thuốc lá;
(e) các quảng cáo nghe nhìn về thức uống có cồn không được nhắm mục tiêu cụ thể đến trẻ vị thành niên và không được khuyến khích việc tiêu thụ các loại đồ uống như vậy;
(f) nghiêm cấm các quảng cáo nghe nhìn về dược phẩm và điều trị y khoa kê đơn ở Quốc gia thành viên trong khu vực tài phán mà nhà cung cấp dịch vụ y khoa hoạt động;
(g) các quảng cáo nghe nhìn không được gây tổn thương về thể chất, tinh thần hay đạo đức cho trẻ vị thành niên; do đó, không được trực tiếp khuyến khích trẻ vị thành niên mua hoặc thuê sản phẩm hay dịch vụ bằng cách khai thác sự thiếu kinh nghiệm hoặc sự cả tin của trẻ vị thành niên đó, trực tiếp khuyến khích trẻ thuyết phục cha mẹ hoặc những người khác mua hàng hóa hoặc dịch vụ đang được quảng cáo, khai thác niềm tin đặc biệt của trẻ vị thành niên vào các bậc cha mẹ, giáo viên hoặc những người khác, hoặc mô trẻ vị thành niên trong các tình huống nguy hiểm một cách bất hợp lý.

(Đăng vào tháng 12 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false