Yasal gereksinimlerle ilgili güncelleme (Şubat 2021)

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

28 Şubat 2021'den itibaren Google, AB ve Birleşik Krallık'ta Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi ("AVMSD") ile ilgili gereksinimlere dikkat çekmek için Yasal Gereksinimler politikasını güncelleyecektir. Reklamverenlere yerel yasalara uymaları gerektiği hatırlatılmaktadır.

Bu durum, reklamları Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ı hedefleyen reklamverenlerin hedeflenen ülkede uygulandığı şekilde AVMSD gereksinimlerine uyması gerekebileceği anlamına gelir. Yönergenin 9. Maddesi referans olması amacıyla aşağıda verilmiştir.

Bu madde, her ülkedeki yerel yasal gereksinimlerin kapsamlı bir listesi niteliğinde değildir. Reklamverenler, işletmelerinin faaliyet gösterdiği ve reklamlarının hedeflediği tüm bölgelerdeki yerel yasalar hakkında bilgi edinip bu yasalara uymaktan sorumludur.

9. Madde

1. Üye Devletler, yargı alanları kapsamındaki medya servis sağlayıcıları tarafından sunulan görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinin aşağıdaki gereksinimlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür:
(a) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri kolayca ayırt edilebilir olacak ve gizli görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(b) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinde bilinçaltına yönelik teknikler kullanılmayacaktır;
(c) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri:
(i) insan onuruna olan saygıya karşı bir ön yargı oluşturmayacak;
(ii) cinsiyet, ırk veya etnik köken, uyruk, din ya da inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelime dayalı bir ayrımcılığa yer vermeyecek ya da böyle bir ayrımcılığı teşvik etmeyecek;
(iii) sağlık veya güvenliğe ilişkin ön yargı içeren davranışlara özendirmeyecek;
(iv) çevrenin korunmasına ilişkin büyük ön yargılar içeren davranışları teşvik etmeyecektir;
(d) Elektronik sigaralar ve likitlerin yanı sıra, sigara ve diğer tütün ürünleriyle ilgili tüm görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(e) Alkollü içeceklerle ilgili görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinde özellikle reşit olmayan kişiler hedeflenmeyecek ve bu tür içeceklerin aşırı tüketimi hiçbir şekilde teşvik edilmeyecektir;
(f) Medya hizmet sağlayıcısının, yargı alanında olduğu Üye Devlette yalnızca reçeteyle yararlanılabilen tıbbi ürünlere ve tedavi işlemlerine yönelik görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(g) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri reşit olmayan kişilerin fiziksel, zihinsel veya manevi olarak zarar görmesine neden olmayacaktır; bu doğrultuda, deneyimsizlikleri ya da saflıklarından yararlanarak reşit olmayan kişileri bir ürün veya hizmeti satın almaya ya da kiralamaya doğrudan teşvik etmeyecek, reklamı yapılan ürün veya hizmetleri satın almaları için ebeveynlerini ya da başkalarını ikna etmeye doğrudan yönlendirmeyecek, reşit olmayan kişilerin ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere olan özel güvenini kötüye kullanmayacak ya da reşit olmayan kişileri makul olmayan bir şekilde tehlikeli durumlarda göstermeyecektir.

(Aralık 2020'de yayınlanmıştır)

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü