Uppdatering av juridiska krav (februari 2021)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Från och med den 28 februari 2021 uppdaterar Google policyn för juridiska krav i syfte att förtydliga kraven i direktivet om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) i EU och Storbritannien. Vi vill påminna annonsörerna om att de måste följa lokala lagar.

För annonsörer som inriktar sina annonser på EU och Storbritannien kan detta innebära att du måste uppfylla kraven i AV-direktivet i det formulär som används i det aktuella landet. Vi inkluderar artikel 9 i direktivet nedan som referens.

Detta är ingen fullständig lista över lokala juridiska krav i varje land. Annonsörerna ansvarar fortfarande för att informera sig om och följa lokala lagar där de är verksamma och i alla regioner som deras annonser är inriktade på.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna ska se till att audiovisuella kommersiella meddelanden som tillhandahålls av leverantörer av medietjänster under deras jurisdiktion uppfyller följande krav:
(a) Audiovisuella kommersiella meddelanden ska vara lättigenkännliga som sådana. Dolda audiovisuella kommersiella meddelanden ska vara förbjudna.
(b) Audiovisuella kommersiella meddelanden får inte använda subliminal teknik.
(c) Audiovisuella kommersiella meddelanden får inte
(i) strida mot respekten för mänsklig värdighet,
(ii) innehålla eller främja diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning,
(iii) uppmuntra till ett beteende som är skadligt för hälsa eller säkerhet,
(iv) uppmuntra till ett beteende som är mycket skadligt för miljön.
(d) Alla former av audiovisuella kommersiella meddelanden för cigaretter och andra tobaksvaror ska vara förbjudna.
(e) Audiovisuella kommersiella meddelanden för alkoholhaltiga drycker får inte vara särskilt riktade till minderåriga och får inte uppmuntra till överkonsumtion av sådana drycker.
(f) Audiovisuella kommersiella meddelanden om medicinska produkter och medicinsk behandling ska vara förbjudna om produkterna eller behandlingarna är tillgängliga endast efter ordination i den medlemsstat till vars jurisdiktion leverantören av medietjänster hör.
(g) Audiovisuella kommersiella meddelanden får inte orsaka minderåriga fysisk eller moralisk skada. Därför får de inte direkt uppmana minderåriga att köpa eller hyra en produkt eller tjänst genom att utnyttja deras oerfarenhet eller godtrogenhet, direkt uppmuntra dem att övertala sina föräldrar eller någon annan att köpa de varor eller tjänster som ingår i reklamen, utnyttja det speciella förtroende som minderåriga hyser för föräldrar, lärare eller andra personer, eller utan skäl visa minderåriga i farliga situationer.

(Upplagt i december 2020)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10836188785061599625
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067