Update van wettelijke vereisten (februari 2021)

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Vanaf 28 februari 2021 updatet Google het beleid wettelijke vereisten om de aandacht te vestigen op de vereisten van de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (Audiovisual Media Services Directive, AVMSD) in de EU en het VK. Adverteerders worden eraan herinnerd dat ze moeten voldoen aan de lokale wetgeving.

Voor adverteerders die hun advertenties targeten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, kan dit betekenen dat u moet voldoen aan de vereisten van de AVMSD zoals geïmplementeerd in het getargete land. We hebben artikel 9 van de richtlijn hieronder ter referentie opgenomen.

Dit is geen volledige lijst van de lokale wettelijke vereisten in elk land en adverteerders zijn er nog steeds verantwoordelijk voor de lokale wetgeving waar uw bedrijf actief is en in alle regio's die uw advertenties targeten, te onderzoeken en na te leven.

Artikel 9

1. De lidstaten zorgen ervoor dat audiovisuele commerciële communicatie door onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van mediadiensten aan de volgende eisen voldoet:
(a) Audiovisuele commerciële communicatie moet gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn. Audiovisuele commerciële communicatie in de vorm van sluikreclame is verboden.
(b) Bij audiovisuele commerciële communicatie mogen geen subliminale technieken worden gebruikt.
(c) Audiovisuele commerciële communicatie mag niet:
(i) de menselijke waardigheid aantasten,
(ii) enige vorm van discriminatie bevatten of bevorderen op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid,
(iii) aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of veiligheid,
(iv) aansporen tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu.
(d) Alle vormen van audiovisuele commerciële communicatie voor sigaretten en andere tabaksproducten, en voor elektronische sigaretten en navulverpakkkingen, zijn verboden.
(e) Audiovisuele commerciële communicatie voor alcoholische dranken mag niet specifiek gericht zijn op minderjarigen en mag niet tot overmatig gebruik van dergelijke dranken aanzetten.
(f) Audiovisuele commerciële communicatie voor geneesmiddelen en medische behandelingen die alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn in de lidstaat onder wiens bevoegdheid de aanbieder van mediadiensten valt, is verboden.
(g) Audiovisuele commerciële communicatie mag minderjarigen geen lichamelijke, mentale of zedelijke schade toebrengen. Derhalve mag dergelijke communicatie minderjarigen er niet rechtstreeks toe aanzetten een product of dienst te kopen of te huren door misbruik te maken van hun onervarenheid of goedgelovigheid, hen niet rechtstreeks aanzetten hun ouders of anderen over te halen de aangeprezen producten of diensten te kopen, geen misbruik maken van het bijzondere vertrouwen dat minderjarigen stellen in ouders, leerkrachten of andere personen, en minderjarigen niet zonder gegronde redenen tonen in gevaarlijke situaties.

(Gepost in december 2020)

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu