Ενημέρωση νομικών απαιτήσεων (Φεβρουάριος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και έπειτα, η Google θα ενημερώσει την πολιτική σχετικά με τις Νομικές απαιτήσεις, προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή στις απαιτήσεις της Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζουμε στους διαφημιζομένους ότι πρέπει να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία.

Αν συγκαταλέγεστε στους διαφημιζομένους που στοχεύουν τις διαφημίσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της οδηγίας AVMSD με τη μορφή που εφαρμόζεται στη χώρα στοχοθέτησης. Για λόγους αναφοράς, παραθέτουμε παρακάτω το Άρθρο 9 της Οδηγίας.

Δεν πρόκειται για πλήρη λίστα των τοπικών νομικών απαιτήσεων για κάθε χώρα. Οι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την έρευνα και τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, καθώς και σε οποιαδήποτε περιοχή στοχεύουν οι διαφημίσεις.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες. Οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται,
(β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο,
(γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
(i) να θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
(ii) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,
(iii) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια,
(iv) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος,
(δ) απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και για ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης,
(ε) απαγορεύεται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών,
(στ) απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας,
(ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να προκαλούν σωματική, πνευματική ή ηθική βλάβη στους ανηλίκους και, κατά συνέπεια, να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους, να τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, να εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, τους δασκάλους ή σε άλλα πρόσωπα και να παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

(Δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού