Opdatering af politikken vedrørende juridiske krav (februar 2021)

Google stiller oversatte versioner af vores Hjælp til rådighed, selvom de ikke er beregnet til at ændre indholdet af vores politikker. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Fra og med den 28. februar 2021 opdaterer Google politikken vedrørende juridiske krav for at henlede opmærksomheden på kravene i direktivet om audiovisuelle medietjenester i (AVMSD, Audiovisual Media Services Directive) i EU og Storbritannien. Annoncører bliver påmindet om, at de er forpligtede til at overholde de lokale love.

Hvis du er blandt de annoncører, der målretter annoncer mod EU og Storbritannien, kan det betyde, at du er forpligtet til at overholde kravene i AVMSD-direktivet i den form, der er implementeret i det land, der målrettes mod. Vi har gengivet artikel 9 i direktivet nedenfor som reference.

Dette er ikke en udtømmende liste over lokale juridiske krav i hvert enkelt land, og som annoncør er du stadig selv ansvarlig for at sætte sig ind i og overholde de lokale love i de lande, hvor du driver virksomhed, og i alle de regioner, dine annoncer er målrettet mod.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel kommerciel kommunikation fra medietjenesteudbydere under deres jurisdiktion overholder følgende krav:
(a) Audiovisuel kommerciel kommunikation skal klart kunne identificeres som sådan. Skjult audiovisuel kommerciel kommunikation er forbudt.
(b) Der må ikke bruges subliminale teknikker i audiovisuel kommerciel kommunikation.
(c) Audiovisuel kommerciel kommunikation må ikke:
(i) skade respekten for den menneskelige værdighed
(ii) indeholde eller fremme nogen forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, nationalitet, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
(iii) tilskynde til adfærd, der kan være til skade for sundheden eller for sikkerheden
(iv) tilskynde til adfærd, der kan være til stor skade for miljøbeskyttelsen.
(d) Alle former for audiovisuel kommerciel kommunikation vedrørende cigaretter og andre tobaksvarer er forbudt.
(e) Audiovisuel kommerciel kommunikation for at fremme salget af alkoholiske drikkevarer må ikke være rettet specifikt mod mindreårige og må ikke tilskynde til umådeholden indtagelse af sådanne drikkevarer.
(f) Audiovisuel kommerciel kommunikation for lægemidler og medicinske behandlinger, der er receptpligtige i den medlemsstat, under hvis jurisdiktion medietjenesteudbyderen hører, er forbudt.
(g) Audiovisuel kommerciel kommunikation må ikke skade mindreårige på fysisk, mental eller moralsk vis; den må derfor ikke direkte tilskynde mindreårige til at købe eller leje et produkt eller en tjenesteydelse ved at udnytte deres manglende erfaring eller deres godtroenhed, direkte opfordre dem til at overtale deres forældre eller andre til at købe de varer eller tjenesteydelser, der reklameres for, udnytte mindreåriges særlige tillid til forældre, lærere eller andre eller uden grund vise mindreårige i farlige situationer.

(Opslået i december 2020)

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu