Aktualizace právních podmínek (únor 2021)

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Společnost Google bude s platností od 28. února 2021 aktualizovat zásady pro právní podmínky, aby byly zdůrazněny požadavky Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) pro EU a Velkou Británii. Připomínáme inzerentům, že musí dodržovat místní zákony.

Pro inzerenty, kteří cílí své reklamy v Evropské unii a Velké Británii, to může znamenat, že musí splnit požadavky směrnice AVMSD v té formě, jak je implementovaná v cílené zemi. Pro referenci níže uvádíme článek 9 této směrnice.

Tento článek nepředstavuje úplný seznam místních zákonných požadavků v jednotlivých zemích. Inzerenti stále odpovídají za to, že se seznámí a budou dodržovat místní zákony v zemi, kde jejich firma působí, a v oblastech, na které jejich reklamy cílí.

Článek 9

1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
(a) audiovizuální obchodní sdělení musí být snadno rozpoznatelná; skrytá audiovizuální obchodní sdělení se zakazují;
(b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí používat podprahové techniky;
(c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí:
(i) narušovat lidskou důstojnost;
(ii) obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;
(iii) podporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost;
(iv) podporovat chování hrubě ohrožující ochranu životního prostředí;
(d) všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení týkajících se cigaret a dalších tabákových výrobků, jakož i elektronických cigaret a náhradních náplní, se zakazují;
(e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být výslovně zaměřena na nezletilé osoby a nesmějí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů;
(f) audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků a léčebných postupů, které jsou v členském státě, do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediálních služeb, dostupné pouze na lékařský předpis, se zakazují;
(g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně, psychicky nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby; nesmějí proto přímo nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu produktu nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

(Zveřejněno v prosinci 2020)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067