Aktualizace právních podmínek (únor 2021)

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Společnost Google bude s platností od 28. února 2021 aktualizovat zásady pro právní podmínky, aby byly zdůrazněny požadavky Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) pro EU a Velkou Británii. Připomínáme inzerentům, že musí dodržovat místní zákony.

Pro inzerenty, kteří cílí své reklamy v Evropské unii a Velké Británii, to může znamenat, že musí splnit požadavky směrnice AVMSD v té formě, jak je implementovaná v cílené zemi. Pro referenci níže uvádíme článek 9 této směrnice.

Tento článek nepředstavuje úplný seznam místních zákonných požadavků v jednotlivých zemích. Inzerenti stále odpovídají za to, že se seznámí a budou dodržovat místní zákony v zemi, kde jejich firma působí, a v oblastech, na které jejich reklamy cílí.

Článek 9

1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
(a) audiovizuální obchodní sdělení musí být snadno rozpoznatelná; skrytá audiovizuální obchodní sdělení se zakazují;
(b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí používat podprahové techniky;
(c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí:
(i) narušovat lidskou důstojnost;
(ii) obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;
(iii) podporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost;
(iv) podporovat chování hrubě ohrožující ochranu životního prostředí;
(d) všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení týkajících se cigaret a dalších tabákových výrobků, jakož i elektronických cigaret a náhradních náplní, se zakazují;
(e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být výslovně zaměřena na nezletilé osoby a nesmějí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů;
(f) audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků a léčebných postupů, které jsou v členském státě, do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediálních služeb, dostupné pouze na lékařský předpis, se zakazují;
(g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně, psychicky nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby; nesmějí proto přímo nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu produktu nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

(Zveřejněno v prosinci 2020)

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka