Actualització dels requisits legals (febrer de 2021)

Google ofereix versions traduïdes del Centre d'ajuda, però no pretenen canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és la versió oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

A partir del 28 de febrer de 2021, Google actualitzarà la política de requisits legals per posar el focus sobre els requisits de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual (DSCA) a la Unió Europea (UE) i al Regne Unit. Recordem als anunciants que han de complir la legislació local.

És possible que, per als anunciants que orienten els seus anuncis a la UE i al Regne Unit, aquesta actualització impliqui que han de complir els requisits de la DSCA segons s'implementin al país a què s'orienten els anuncis. A continuació proporcionem l'article 9 de la Directiva com a referència.

Aquesta no és una llista exhaustiva dels requisits legals locals de cada país i, per tant, els anunciants són responsables de cercar i de complir les lleis locals aplicables al lloc en què opera la seva empresa, així com a les regions a les quals orienten els anuncis.

Article 9

1. Els estats membres de la UE han d'assegurar-se que les comunicacions comercials audiovisuals emeses per proveïdors de serveis que es troben sota la seva jurisdicció compleixen els requisits següents:
(a) les comunicacions comercials audiovisuals s'han de reconèixer fàcilment com a tals; no es permeten les comunicacions comercials audiovisuals subreptícies;
(b) les comunicacions comercials audiovisuals no poden utilitzar tècniques subliminars;
(c) les comunicacions comercials audiovisuals no poden:
(i) faltar al respecte a la dignitat humana;
(ii) incloure o promoure qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, nacionalitat, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual;
(iii) promoure un comportament nociu per a la salut o la seguretat;
(iv) promoure un comportament altament nociu per a la protecció del medi ambient;
(d) no es permet cap forma de comunicació comercial audiovisual de cigarretes i altres articles relacionats amb el tabac, així com de cigarretes electròniques i contenidors de recanvi;
(e) les comunicacions comercials audiovisuals de begudes alcohòliques no s'han d'orientar directament a menors i no han de promoure un consum poc moderat d'aquestes begudes;
(f) no es permeten les comunicacions comercials audiovisuals de medicaments i de tractaments mèdics que només estan disponibles amb recepta a l'estat membre en la jurisdicció del qual es trobi del proveïdor de serveis multimèdia;
(g) les comunicacions comercials audiovisuals no han de causar un detriment físic, mental o moral a menors; així doncs, no han d'exhortar menors directament a comprar o llogar un producte o servei aprofitant-se de la seva inexperiència o credulitat; animar menors a persuadir els pares o altres adults perquè els comprin els productes o serveis que s'anuncien; aprofitar-se de la confiança especial que els menors dipositen en els pares, professors o altres adults, ni mostrar menors en situacions perilloses sense un motiu raonable.

(Publicat el desembre de 2020)

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
true
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
12786176640763388652
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
73067