Actualització dels requisits legals (febrer de 2021)

A partir del 28 de febrer de 2021, Google actualitzarà la política de requisits legals per posar el focus sobre els requisits de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual (DSCA) a la Unió Europea (UE) i al Regne Unit. Recordem als anunciants que han de complir la legislació local.

És possible que, per als anunciants que orienten els seus anuncis a la UE i al Regne Unit, aquesta actualització impliqui que han de complir els requisits de la DSCA segons s'implementin al país a què s'orienten els anuncis. A continuació proporcionem l'article 9 de la Directiva com a referència.

Aquesta no és una llista exhaustiva dels requisits legals locals de cada país i, per tant, els anunciants són responsables de cercar i de complir les lleis locals aplicables al lloc en què opera la seva empresa, així com a les regions a les quals orienten els anuncis.

Article 9

1. Els estats membres de la UE han d'assegurar-se que les comunicacions comercials audiovisuals emeses per proveïdors de serveis que es troben sota la seva jurisdicció compleixen els requisits següents:
(a) les comunicacions comercials audiovisuals s'han de reconèixer fàcilment com a tals; no es permeten les comunicacions comercials audiovisuals subreptícies;
(b) les comunicacions comercials audiovisuals no poden utilitzar tècniques subliminars;
(c) les comunicacions comercials audiovisuals no poden:
(i) faltar al respecte a la dignitat humana;
(ii) incloure o promoure qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, nacionalitat, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual;
(iii) promoure un comportament nociu per a la salut o la seguretat;
(iv) promoure un comportament altament nociu per a la protecció del medi ambient;
(d) no es permet cap forma de comunicació comercial audiovisual de cigarretes i altres articles relacionats amb el tabac, així com de cigarretes electròniques i contenidors de recanvi;
(e) les comunicacions comercials audiovisuals de begudes alcohòliques no s'han d'orientar directament a menors i no han de promoure un consum poc moderat d'aquestes begudes;
(f) no es permeten les comunicacions comercials audiovisuals de medicaments i de tractaments mèdics que només estan disponibles amb recepta a l'estat membre en la jurisdicció del qual es trobi del proveïdor de serveis multimèdia;
(g) les comunicacions comercials audiovisuals no han de causar un detriment físic, mental o moral a menors; així doncs, no han d'exhortar menors directament a comprar o llogar un producte o servei aprofitant-se de la seva inexperiència o credulitat; animar menors a persuadir els pares o altres adults perquè els comprin els productes o serveis que s'anuncien; aprofitar-se de la confiança especial que els menors dipositen en els pares, professors o altres adults, ni mostrar menors en situacions perilloses sense un motiu raonable.

(Publicat el desembre de 2020)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?