Актуализация на законовите изисквания (февруари 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

От 28 февруари 2021 г. Google ще актуализира правилата за законовите изисквания, за да привлече вниманието към изискванията на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD) в ЕС и Обединеното кралство. Напомняме на рекламодателите, че трябва да спазват местните закони.

За рекламодатели, насочващи реклами към Европейския съюз и Обединеното кралство, това може да означава, че трябва да спазват изискванията на AVMSD във вида, в който се прилагат в целевата държава. По-долу за справка е посочен член 9 от Директивата.

Това не е изчерпателен списък на местните законови изисквания във всяка държава и рекламодателите продължават да носят отговорност за проучването и спазването на местните закони в регионите, където развиват бизнес дейност и показват рекламите си.

Член 9

1. Държавите членки гарантират, че аудиовизуалните търговски съобщения, предоставяни от доставчици под тяхна юрисдикция, отговарят на следните изисквания:
(a) Аудиовизуалните търговски съобщения трябва лесно да се разпознават като такива. Скритите аудиовизуални търговски съобщения са забранени.
(б) Аудиовизуалните търговски съобщения не трябва да използват техники, действащи на подсъзнанието.
(в) Аудиовизуалните търговски съобщения не трябва да:
(i) засягат уважението към човешкото достойнство;
(ii) включват или насърчават каквито и да е прояви на дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, националност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;
(iii) насърчават поведение, което накърнява здравето или безопасността;
(iv) насърчават поведение, което сериозно засяга опазването на околната среда.
(г) Забраняват се всички форми на аудиовизуални търговски съобщения за цигари и други тютюневи изделия.
(д) Аудиовизуалните търговски съобщения за алкохолни напитки не трябва да бъдат насочени специално към непълнолетните лица и не могат да насърчават прекомерната употреба на такива напитки.
(е) Забраняват се аудиовизуалните търговски съобщения за лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само по лекарско предписание в държавата-членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийни услуги.
(ж) Аудиовизуалните търговски съобщения не трябва да причиняват физическа или морална вреда на непълнолетните лица. Следователно те не убеждават пряко непълнолетните лица да закупят или вземат под наем продукт или услуга, използвайки тяхната неопитност или доверчивост, не ги насърчават пряко да убедят родителите си или други лица да закупят рекламираните стоки или услуги, не злоупотребяват със специалното доверие, което непълнолетните лица имат в своите родители, учители или други лица, и не показват безпричинно непълнолетни в опасни ситуации.

(Публикувано през декември 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню