Thay đổi đối với nội dung Dành cho trẻ em trên YouTube và Google Ads (tháng 3 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Từ ngày 16/03/2021, Google sẽ cập nhật chính sách đối với các quảng cáo được phân phát trên nội dung dành cho trẻ em trên YouTube.

Chúng tôi sẽ hạn chế việc phân phát những loại quảng cáo sau đây trên nội dung dành cho trẻ em:

  • Xúi giục mua hàng: Các chương trình quảng cáo hay nội dung xúi giục trẻ em mua sản phẩm, dịch vụ hoặc thúc giục các bậc phụ huynh hay người khác mua mặt hàng đó.
  • Tuyên bố lừa đảo và gây hiểu lầm
    • Quảng cáo trả phí không được gây hiểu lầm cho trẻ em hay đưa ra các lời tuyên bố lừa đảo và/hoặc thiếu căn cứ. Tất cả các lời tuyên bố và câu nhận định phải có căn cứ trong chính video đó.
    • Quảng cáo trả phí không được ngụ ý rằng sản phẩm sẽ cải thiện địa vị xã hội.
    • Quảng cáo trả phí không được bao gồm các tính năng hoặc lời kêu gọi hành động khi tính năng hoặc lời kêu gọi hành động đó không có tác dụng hoặc khi người dùng không thể hoàn tất hành động mong muốn đó.

(Đăng vào tháng 1 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính