Posodobitev vsebine, namenjene otrokom, v YouTubu in Googlu Ads (marec 2021)

Google bo 16. marca 2021 posodobil pravilnik o oglasih za oglase, ki se v YouTubu prikazujejo v vsebini, namenjeni otrokom.

Omejili bomo prikazovanje teh vrst oglasov v vsebini, namenjeni otrokom:

  • Spodbujanje k nakupu: Promocije ali vsebina, ki otroke spodbuja k nakupu izdelka ali storitve oziroma otroke spodbuja, da za nakup izdelka prosijo starše ali druge osebe.
  • Zavajajoče in lažne trditve
    • Plačljivi oglasi ne smejo zavajati otrok in ne smejo vključevati nobene lažne ali neutemeljene trditve. Vse trditve in navedbe morajo biti utemeljene v samem videoposnetku.
    • Plačljivi oglasi ne smejo namigovati, da bo izdelek izboljšal vaš družbeni položaj.
    • V plačljivih oglasih ne sme biti funkcij ali pozivov k dejanjem, ki ne delujejo, ali takih, pri katerih želenega dejanja ni mogoče dokončati.

(Objavljeno januarja 2020)

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?