Aktualizacja zasad dotyczących treści przeznaczonych dla dzieci w YouTube i Google Ads (marzec 2021 r.)

16 marca 2021 r. Google zaktualizuje zasady dotyczące reklam w treściach przeznaczonych dla dzieci w YouTube.

Ograniczymy wyświetlanie tych typów reklam w treściach przeznaczonych dla dzieci:

  • Zachęty do zakupu: zabronione są promocje i inne formy zachęcania dzieci do zakupu produktu lub usługi albo do nalegania na rodziców i inne osoby, by dokonały tego zakupu.
  • Mylące i wprowadzające w błąd stwierdzenia:
    • Płatne reklamy nie mogą wprowadzać dzieci w błąd ani zawierać nieprawdziwych lub bezpodstawnych twierdzeń. W filmie musi znaleźć się uzasadnienie wszystkich twierdzeń.
    • Płatne reklamy nie mogą sugerować, że promowany w nich produkt podniesie status społeczny nabywcy.
    • Płatne reklamy nie mogą zawierać elementów ani wezwań do działania, które nie działają lub nie pozwalają na dokończenie działania, które użytkownik chce wykonać.

(Opublikowano w styczniu 2020 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?