Atjauninājums politikai par bērniem izstrādātu saturu pakalpojumos YouTube un Ads (2021. gada marts)

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

No 2021. gada 16. marta Google atjauninās reklāmu politiku reklāmām, kas tiek rādītas bērniem izstrādātā saturā pakalpojumā YouTube.

Tiks ierobežota tālāk norādīto veidu reklāmu rādīšana bērniem izstrādātā saturā.

  • Pamudinājumi veikt pirkumus: ir aizliegtas reklāmas vai saturs, kas mudina bērnus iegādāties kādu produktu vai pakalpojumu vai aicina vecākus vai citas personas veikt attiecīgo pirkumu.
  • Maldinoši un mānīgi apgalvojumi
    • Apmaksātas reklāmas nedrīkst maldināt bērnus vai paust jebkādus mānīgus vai nepamatotus apgalvojumus. Visiem apgalvojumiem un izteikumiem ir jābūt pamatotiem konkrētajā videoklipā.
    • Apmaksātās reklāmās nedrīkst norādīt, ka attiecīgais produkts uzlabos personas sociālo statusu.
    • Apmaksātās reklāmās nedrīkst ietvert funkcijas vai aicinājumus uz darbību, kas nedarbojas vai nav izpildāmi.

(Publicēts 2020. gada janvārī)

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne