Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (január 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Google aktualizoval pravidlá pre finančné produkty a služby tak, aby boli v súlade s dohodou medzi krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Spojeným kráľovstvom. Inzerenti certifikovaní len na propagáciu komplexných špekulatívnych finančných produktov so zacielením na EHP nebudú môcť od 1. januára 2021 zobrazovať reklamy v Spojenom kráľovstve.

Ak chcú inzerenti propagovať komplexné špekulatívne finančné produkty v Spojenom kráľovstve aj po 1. januári 2021, musia požiadať o novú certifikáciu na propagáciu komplexných špekulatívnych finančných produktov platnú pre Spojené kráľovstvo. Zároveň potrebujú od Úradu finančného dozoru (Financial Conduct Authority, FCA) Spojeného kráľovstva povolenie na propagáciu finančných produktov. Inzerenti v Spojenom kráľovstve, ktorí chcú naďalej inzerovať v EHP, budú tiež musieť opätovne požiadať o certifikáciu platnú pre EÚ.

Inzerenti ponúkajúci komplexné špekulatívne finančné produkty budú pred inzerovaním v službe Google Ads potrebovať certifikáciu od Googlu. Inzerenti, ktorí chcú získať certifikáciu od Googlu, budú musieť:

  • získať licenciu od príslušného úradu pre finančné služby v krajinách, na ktoré zacieľujú svoje reklamy;
  • zaistiť, aby ich reklamy a vstupné stránky boli v súlade so všetkými pravidlami služby Google Ads;
  • splniť príslušné právne podmienky vrátane podmienok týkajúcich sa komplexných špekulatívnych finančných produktov.

Inzerenti môžu požiadať Google o certifikáciu od 1. januára 2021, keď bude zverejnený formulár žiadosti. Inzerentom poskytneme 60-dňovú ochrannú lehotu na aktualizáciu certifikácií a nové pravidlá začneme plne presadzovať od 2. marca 2021.

Pripomíname, že od všetkých inzerentov očakávame dodržiavanie miestnych právnych predpisov oblastí, na ktoré zacieľujú svoje reklamy. Tieto pravidlá budú platiť globálne pre všetky účty, ktoré inzerujú tieto finančné produkty. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku Certifikácia na inzerovanie obmedzených finančných produktov.

(Uverejnené v januári 2021)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067