Thông tin cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 12 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 12 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành cho Ấn Độ. Những nhà quảng cáo môn thể thao ảo hằng ngày và bài Rummy nhắm mục tiêu đến Ấn Độ không được phép nhắm mục tiêu đến tiểu bang Andhra Pradesh hoặc Tamil Nadu nữa, ngoài các tiểu bang Assam, Nagaland, Orissa, Sikkim và Telangana.

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Nội dung có liên quan đến cờ bạc Không được phép Google không cho phép nội dung có liên quan đến cờ bạc sau đây:
  • Cờ bạc "thực" hoặc theo địa điểm.
Trò chơi trực tuyến không phải đánh bạc Được phép

Google cho phép quảng bá các môn Thể thao ảo hằng ngày, miễn là quảng cáo không quảng bá bất kỳ hình thức cờ bạc trực tuyến nào khác. Quảng cáo môn thể thao ảo hằng ngày không được phép nhắm mục tiêu đến những tiểu bang sau:

  • Andhra Pradesh, Assam, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu và Telangana.
Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.
Trò chơi đánh bạc trực tuyến Được phép

Google không cho phép quảng bá bất kỳ trò chơi đánh bạc trực tuyến nào ngoại trừ bài Rummy.

Google Ads cho phép quảng cáo bài Rummy nhắm mục tiêu đến Ấn Độ, miễn là quảng cáo đó không quảng bá bất kỳ hình thức cờ bạc trực tuyến nào khác. Quảng cáo bài Rummy không được phép nhắm mục tiêu đến những tiểu bang sau:  

  • Andhra Pradesh, Assam, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu và Telangana. 

 

(Đăng vào tháng 12 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false