Ενημέρωση της Πολιτικής περιεχομένου για ενηλίκους (Μάρτιος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Τον Μάρτιο του 2021, η Πολιτική περιεχομένου για ενηλίκους του Google Ads θα ενημερωθεί, ώστε να περιορίζει ζωντανές ροές με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο, ζωντανές συζητήσεις με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο και παιχνίδια ρόλων με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο, καθώς και τα γενικά ραντεβού με στοιχεία και θέματα σεξουαλικά προκλητικού περιεχομένου. Αυτές οι κατηγορίες περιεχομένου εξακολουθούν να επιτρέπονται, αλλά θα προβάλλονται σε περιορισμένη βάση. Ενδέχεται να υπάρξει αντίκτυπος στις καμπάνιες των διαφημιζομένων που προωθούν αυτό το περιεχόμενο.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συντακτικές αλλαγές στην πολιτική, προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια και η κατανόησή της. Αυτές οι αλλαγές, οι οποίες δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις καμπάνιες των διαφημιζομένων, θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αλλαγή του τίτλου της πολιτικής σε Σεξουαλικό περιεχόμενο. Όλες οι αναφορές στην πολιτική για το Περιεχόμενο για ενηλίκους στις πολιτικές του Google Ads θα ενημερωθούν, ώστε να χρησιμοποιείται ο τίτλος Σεξουαλικό περιεχόμενο.
  • Ανάλυση των τρεχουσών κατηγοριών Για ενηλίκους και Ακατάλληλο για ανηλίκους σε πιο εξειδικευμένες κατηγορίες περιεχομένου.
  • Ενημέρωση τίτλων, περιγραφών και παραδειγμάτων για τις πιο εξειδικευμένες κατηγορίες.

Η ενημέρωση της πολιτικής θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 29 Μαρτίου 2021 και θα τεθεί σε πλήρη ισχύ σε διάστημα περίπου τεσσάρων εβδομάδων.

Η ενημερωμένη Πολιτική σεξουαλικού περιεχομένου θα έχει την εξής διατύπωση:

Σεξουαλικό περιεχόμενο

Κατηγορίες με αυστηρό περιορισμό

Για τις διαφημίσεις που περιλαμβάνουν ή προωθούν τους ακόλουθους τύπους σεξουαλικού περιεχομένου ισχύουν έντονοι περιορισμοί. Θα προβάλλονται μόνο με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Την ηλικία του χρήστη, την κατά τόπους νομοθεσία στο μέρος όπου προβάλλεται η διαφήμιση και τις ρυθμίσεις της Ασφαλούς Αναζήτησης του χρήστη.
  • Τα ερωτήματα αναζήτησης του χρήστη που έχουν σεξουαλικό περιεχόμενο.

Γυμνό

Περιορισμένο Άτομα ή αναπαραστάσεις ατόμων με εκτεθειμένα απόκρυφα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων ότι τα εν λόγω μέρη του σώματος έχουν υποβληθεί σε θάμπωμα ή λογοκρισία

Παραδείγματα: Ορατά γεννητικά όργανα, γυναικεία στήθη ή γλουτοί

Ραντεβού για σεξουαλική συνεύρεση

Περιορισμένο Ραντεβού με ρητό κίνητρο τις σεξουαλικές συνευρέσεις

Παραδείγματα: Ραντεβού για περιστασιακές ερωτικές σχέσεις, ιστότοποι για ραντεβού με ανταλλαγή συντρόφων

Κατηγορίες με μέτριο περιορισμό

Για τις διαφημίσεις που περιλαμβάνουν ή προωθούν τους ακόλουθους τύπους κατηγοριών σεξουαλικού περιεχομένου ισχύουν μέτριοι περιορισμοί. Θα προβάλλονται μόνο με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Την ηλικία του χρήστη, την κατά τόπους νομοθεσία στο μέρος όπου προβάλλεται η διαφήμιση και τις ρυθμίσεις της Ασφαλούς Αναζήτησης του χρήστη.

Μερικό γυμνό

Περιορισμένο Άτομα ή αναπαραστάσεις ατόμων με μερικώς εκτεθειμένα απόκρυφα μέρη του σώματος

Παραδείγματα: Εκτεθειμένη κάτω ή εξωτερική καμπύλη του γυναικείου στήθους, γλουτοί που είναι εκτεθειμένοι στο μεγαλύτερο μέρος τους

Ραντεβού με σεξουαλικά θέματα

Περιορισμένο Ραντεβού με ρητό κίνητρο τα σεξουαλικά θέματα

Παραδείγματα: Ραντεβού για τη δημιουργία εξωσυζυγικών σχέσεων, ραντεβού για σεξουαλικά φετίχ

Σεξουαλικά εμπορικά προϊόντα

Περιορισμένο Πώληση εμπορικών προϊόντων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της σεξουαλικής δραστηριότητας

Παραδείγματα: Ερωτικά παιχνίδια, λιπαντικά, αφροδισιακές ουσίες, σεξουαλικά διεγερτικά, γυναικεία εσώρουχα ως σεξουαλικό φετίχ

Σεξουαλική ψυχαγωγία

Περιορισμένο Ψυχαγωγία στο διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο

Παραδείγματα: Στριπ κλαμπ, φεστιβάλ ταινιών για ενηλίκους, ζωντανή ροή ή ζωντανή συζήτηση με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο, παιχνίδια ρόλων με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο

Αισθητικές επεμβάσεις για ενηλίκους

Περιορισμένο Αισθητικές υπηρεσίες και επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής που εστιάζουν σε ευαίσθητα σημεία του σώματος

Παραδείγματα: Αυξητική γυναικείου στήθους, χειρουργική επέμβαση μεγέθυνσης πέους, ανάπλαση κόλπου με λέιζερ, εμφυτεύματα γλουτών, περιποίηση του τριχωτού του εφηβαίου

Στοιχεία και θέματα με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο

Περιορισμένο Κείμενο, εικόνες, ήχος ή βίντεο που μπορούν να θεωρηθούν ότι υποδηλώνουν σεξουαλική πρόθεση ή προκαλούν σεξουαλικούς συνειρμούς. Περιεχόμενο με σεξουαλικά προκλητικές πόζες ή στάσεις

Παραδείγματα: Άσεμνη ή σεξουαλική γλώσσα, εικόνες που παρουσιάζουν ανοιχτά πόδια, άγγιγμα καλυμμένων ευαίσθητων σημείων του σώματος, μίμηση σεξουαλικών στάσεων ή κινήσεων, ραντεβού για γενικά είδη κοινού που περιλαμβάνουν εικόνες με εντονότερο σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο


Οι ζωντανές ροές, οι ζωντανές συζητήσεις και τα παιχνίδια ρόλων με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο θα υπόκεινται σε περιορισμούς στο πλαίσιο της κατηγορίας Σεξουαλική ψυχαγωγία. Τα γενικά ραντεβού με στοιχεία και θέματα που έχουν σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο θα υπόκεινται σε περιορισμούς στο πλαίσιο της κατηγορίας Στοιχεία και θέματα με σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο. Όταν αυτές οι αλλαγές της πολιτικής τεθούν σε ισχύ στις 29 Μαρτίου, οι διαφημιζόμενοι που προωθούν αυτές τις κατηγορίες περιεχομένου σε διαφημίσεις και προορισμούς θα παρατηρήσουν τα εξής αποτελέσματα:

  • Στις νέες διαφημίσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής θα προστεθεί η επισήμανση Εγκρίθηκε (υπό περιορισμούς), ενώ οι διαφημίσεις αυτές θα προβάλλονται ως περιεχόμενο Με μέτριο περιορισμό. Το περιεχόμενο αυτό προηγουμένως αναφερόταν ως Ακατάλληλο για ανηλίκους.
  • Καθώς αυτές οι κατηγορίες περιεχομένου υπόκεινται σε περιορισμούς, οι σχετικές διαφημίσεις δεν θα προβάλλονται σε ορισμένες χώρες ή σε ορισμένες πλατφόρμες, δίκτυα ή μορφές διαφημίσεων. Πρόκειται για ισχύοντα πρότυπα που δεν θα αλλάξουν στις 29 Μαρτίου.
  • Θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής έως ότου η αλλαγή τεθεί σε ισχύ. Επίσης, μετά την αλλαγή ενδέχεται να μην επισημανθούν αμέσως όλες οι διαφημίσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής.

Ανατρέξτε σε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, για να διαπιστώσετε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των αλλαγών της πολιτικής. Επίσης, έχετε υπόψη ότι οι διαφημίσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής θα αρχίσουν να υπόκεινται σε περιορισμούς στις 29 Μαρτίου 2021. Προκειμένου να μην ισχύσουν μέτριοι περιορισμοί για τις διαφημίσεις και τους προορισμούς σας, όταν θα τεθεί σε ισχύ η αλλαγή, καλό θα ήταν να καταργήσετε τυχόν σεξουαλικό περιεχόμενο από ζωντανές ροές, ζωντανές συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και προωθήσεις ραντεβού για γενικό κοινό.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

 

(Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού