Ενημέρωση της πολιτικής παραπλανητικής περιγραφής (Δεκέμβριος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η πολιτική παραπλανητικής περιγραφής του Google Ads θα ενημερωθεί, ώστε να ισχύουν περιορισμοί για ισχυρισμούς που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά προϊόντα ή προγράμματα που αποφέρουν χρήματα. Η ενημέρωση της πολιτικής θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και θα τεθεί σε πλήρη ισχύ σε διάστημα περίπου τεσσάρων εβδομάδων.

Η ενημερωμένη πολιτική θα απαγορεύει τη διατύπωση μη ρεαλιστικών υποσχέσεων για μεγάλο οικονομικό όφελος με ελάχιστο κίνδυνο, προσπάθεια ή επένδυση. Τα παραδείγματα απαγορευμένων ισχυρισμών περιλαμβάνουν την εγγύηση οικονομικού οφέλους ή την υπόσχεση οφέλους που είναι μη ρεαλιστικό ή υπερβολικό για το διαφημιζόμενο επενδυτικό προϊόν, τη δήλωση ότι τα επενδυτικά προϊόντα δεν ενέχουν κινδύνους ή την υποτίμηση των κινδύνων των ευκαιριών επένδυσης.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή του λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν οποιεσδήποτε από τις διαφημίσεις σας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής και, εφόσον εμπίπτουν, καταργήστε τις διαφημίσεις αυτές πριν τις 28 Δεκεμβρίου 2020.

(Δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false