Nội dung cập nhật đối với Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác (Tháng 12 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 12 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác của Google Ads. Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Dịch vụ bán vé sự kiện để chỉ cho phép quảng cáo của những nhà cung cấp chính hiển thị ở Pháp và các lãnh thổ của Pháp. Kể từ ngày 4 tháng 12, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này. Dưới đây là nội dung của chính sách mới:

Dịch vụ bán vé sự kiện

Các doanh nghiệp bán vé sự kiện trực tiếp được phép quảng cáo nếu họ đã được Google chứng nhận. Xin lưu ý rằng nếu bán hoặc liên kết đến các trang web bán vé sự kiện trực tiếp bán lại, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về đích đến để được chứng nhận.

Ở Pháp và các lãnh thổ của Pháp, chỉ các nhà cung cấp chính được chứng nhận mới được phép quảng bá dịch vụ bán vé sự kiện.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng.

Vui lòng xem lại các nội dung cập nhật chính sách này để xem có quảng cáo nào của bạn nằm trong phạm vi chi phối của chính sách này hay không và nếu có, thì hãy xóa các quảng cáo đó trước ngày 4 tháng 12.

(Đăng vào ngày 24 tháng 11 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false